Reactie op rapport over resultaten banenafspraak


In de afgelopen week is met name in de media verwarring ontstaan over de reeds behaalde resultaten van de banenafspraak. Cedris trok met een rapport de telling in twijfel en poneerde de stelling dat er in werkelijkheid minder banen zijn gerealiseerd dan in de rapportages van UWV wordt weergegeven.

Gisteren heeft de staatssecretaris van SZW in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het rapport van Cedris. De staatssecretaris geeft aan dat de cijfers uit het onderzoek geen correct beeld geven van de resultaten van de banenafspraak, omdat “de onderzoeker zijn telling volgens andere spelregels heeft gedaan dan de formele spelregels van de banenafspraak”.

Lees ook: Verwarring cijfers banenafspraak opgelost

De ontstane verwarring en discussies over interpretatie van cijfers dragen wat ons betreft niet bij aan de focus op inclusie. Liever steken we onze energie in het gezamenlijk banen creëren voor iedereen die daar een steuntje in de rug bij nodig heeft. We blijven de Tweede Kamer actief aansporen de afspraken rondom doelgroepen, regelingen en instrumenten te verruimen en te verbeteren, om inclusieve werkgevers zo goed mogelijk te ondersteunen in het meer werk bieden aan een brede groep werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Relevante verwijzingen