ReconnAct: Alleen het UWV is niet genoeg


ReconnAct

Ondernemer Stan Uyland, de eigenaar/directeur van bouw- en onderhoudsbedrijf BMU Groep, is de initiator van ReconnAct, een vrijwilligersproject waarbij werkzoekenden worden ondersteund door jobmaatjes. “Veel mensen redden het niet alleen, die hebben een steuntje in de rug nodig.”

Drie jaar geleden kreeg Uyland het idee om werkzoekenden of zzp’ers zonder opdrachten te ondersteunen bij hun pogingen om weer vaste grond onder de voeten te krijgen. “Alleen het UWV is niet genoeg. Mensen die het niet redden, hebben behoefte aan een persoonlijke aanpak.”

Inmiddels is er via ReconnAct een steeds groter wordende groep jobmaatjes actief. Mensen die maatje willen worden, worden eerst gescreend en krijgen daarna een tweedaagse training aangeboden. “Je kunt als maatje te maken krijgen met mensen die kampen met allerlei problemen, bijvoorbeeld psychisch of financieel. Daar moet je mee om kunnen gaan.”

Uyland noemt het cruciaal dat er een gelijkwaardige relatie ontstaat tussen de werkzoekende en het maatje. “Het jobmaatje moet niet alles zelf willen doen. Je moet je in de ander kunnen verplaatsen en een situatie creëren waarin de werkzoekende zelf in zijn kracht komt te staan. Jouw meerwaarde ligt in je rol als klankbord en natuurlijk kun je, als dat zo uitkomt, je eigen netwerk inzetten om een geschikte baan te vinden.”

De beste maatjes

Niet iedereen is dan ook geschikt om als maatje te worden ingezet. Bij de screening vallen regelmatig kandidaten af. “Op dit moment scoren we 30 tot 40%. Dat is goed, maar daar hebben we wel de beste maatjes voor nodig. Gelukkig willen steeds meer mensen als maatje actief worden en kunnen we kritisch kijken, zodat we de werkzoekenden en de eventuele werkgevers kunnen garanderen dat we goed werk leveren.”

ReconnAct wil namelijk niet alleen mensen naar een baan begeleiden, al is dat wel het eerste doel, maar ook de werkgever ontlasten. Mensen die langere tijd langs de kant staan, hebben vaak moeite om weer te wennen aan werk. Dus ondersteunt het jobmaatje ook in de eerste fase bij een werkgever. “Wij stoppen niet tot we een baan hebben gevonden en geven ook werkgevers een duwtje in de rug. Die hebben vaak wat twijfels bij het aannemen van iemand die lang buiten spel stond. Wij zijn er dan om de eerste problemen weg te nemen.”

Een verrijking

Uyland was zelf ook al meerdere keren als maatje actief en beschrijft dat als een verrijkende ervaring. “Je leert mensen met verschillende achtergronden kennen en het is geweldig om te zien dat iemand, met een beetje hulp van jouw kant, weer een plek vindt. We mogen niemand afschrijven, dat is mijn stellige overtuiging.”

Dit standpunt huldigt Uyland ook als werkgever. Bij zijn vastgoedonderneming biedt hij kansen aan zowel mensen met een arbeidsbeperking als mensen die een moeilijke positie op de arbeidsmarkt hadden. “We moeten in Nederland echt anders, echt inclusief gaan denken. Op dit moment laten we veel te veel mensen langs de lijn staan. Ieder mens telt en dat verandert niet als iemand wat extra hulp nodig heeft.”