Reëlle Communicatie


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

Reëlle ondersteunt zorginstellingen en semi-overheden bij het communiceren met mensen over zorg, welzijn en werken. Bij Reëlle werken professionals met een beperking. Ieder van ons is gedreven, vakbekwaam en ervaringsdeskundig. Dat is onze eigen wijsheid. Eigenwijsheid die wij graag delen. Met elkaar en met anderen. Met Reëlle beleef je waarom en hoe communicatie beter kan. Reëlle heeft momenteel 6 mensen in dienst.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Reëlle combineert maatschappelijke betrokkenheid met ondernemerschap, diversiteit en professionaliteit. Reëlle neemt daarbij een koploperspositie in door zelf kansen te zien en te creëren voor mensen met een beperking. Reëlle kiest voor professionals met een beperking vanwege hun ervaringsdeskundigheid op inhoudelijk relevante thema’s. Reëlle laat professionals met een beperking van elkaar leren en zet hun kennis en talenten in om communicatie te verbeteren. Reëlle zet zich actief in om de achterstand op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking te verkleinen.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Al 10 jaar werkt Reëlle met professionals met een beperking. Zij geeft ze een kans op de arbeidsmarkt door betaalde banen en een werkervaringsplaats. Sinds vier jaar werkt Reëlle uitsluitend met mensen met een beperking. Reëlle geeft op eigen initiatief een Krachtenbundel uit, waarin de kracht van kwetsbaarheid centraal staat. Persoonlijke verhalen van kwetsbare mensen worden tweemaal per jaar verspreid om anderen te inspireren. Dit is een maatschappelijke productie waarbij Reëlle zoveel mogelijk samenwerkt met andere professionals met een beperking, zoals fotografen, vormgevers en de sociale werkvoorziening.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Reëlle zoekt inspirerende (gespreks)partners om nieuwe ziens- en werkwijzen te delen. Hoe kan Reëlle slimmer de markt benaderen? Hoe kan Reëlle meer bekendheid krijgen? Hoe kan Reëlle de gunfactor vergroten? Hoe kan Reëlle haar werkgeverschap verbeteren, jobcoaching beter benutten?

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Reëlle ervaart dat de regelgeving niet is ingericht op kleine ondernemingen. Veel regelingen kan zij niet optimaal benutten. Reëlle ervaart dat bij jobcoaching andere bedrijven veel geld verdienen terwijl zijzelf het meeste werk verzet en het risico loopt. Eerdere samenwerking heeft door faillissement en het niet nakomen van afspraken veel geld gekost. Interne jobcoaching kan een optie zijn, maar dan mag de administratie wel wat eenvoudiger. Risico en verdiensten moeten eerlijker worden verdeeld.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Ja, die verzamelen wij in de Krachtenbundel. Ook was Reëlle’s visie op toegankelijkheid onlangs te zien bij Omroep Brabant. Reëlle werkt daar graag aan mee.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Reëlle zoekt gelijkgestemden om samen knelpunten aan te pakken. Ze wil niet langer de vreemde eend in de bijt zijn. Ze wil ook wel eens geïnspireerd raken. Ze zoekt publiciteit! (zie vraag: Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?)

Deel dit bericht