Regelluwe regio Zwolle ontzorgt werkgevers


Een beperkte, duidelijke set regels bij het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking in plaats van het woud waar veel werkgevers in verdwalen. Daarvoor tekenden op 2 juli gemeenten uit de arbeidsregio Zwolle en een groep werkgevers.

Bert van Boggelen (kwartiermaker De Normaalste Zaak) refereerde in zijn opening van deze kick-off aan de actualiteit. Een dag eerder is namelijk de Participatiewet, bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking uit de uitkering en in een baan te helpen, ook door de Eerste Kamer aangenomen en treedt daarmee definitief op 1 januari a.s. in werking. Op dezelfde dag stuurde staatssecretaris Klijnsma (SZW) de Quotumwet (de stok achter de deur als werkgevers niet voldoende banen voor de doelgroep maken) naar de Tweede Kamer.

Niet toevallig start in de Regio Zwolle een proef, waarbij werkgevers slechts met een beperkte, duidelijke set regels te maken krijgen. Gebruik van dit zogenoemde regelluwe kader maakt het werkgevers gemakkelijker om sneller mensen met een beperking in te zetten. Zo gaat de werkgever zelf de loonwaarde vaststellen en de begeleidingsnoodzaak. Bovendien krijgt een deelnemende werkgever een vaste contactpersoon (naar keuze) die adviseert, bemiddelt en regelt.

De Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar, tevens voorzitter Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA), is blij met dit initiatief van werkgevers en tekende dan ook van harte: “Werken vanuit vertrouwen levert vertrouwen op. Dit is de essentie, de kern waar het om draait.” MKB Regio Zwolle-bestuurslid Frank Alfrink gaf de aanwezige gemeenten een groot compliment: “Jullie hebben durf om met ons deze pilot uit te voeren.” Hij wees erop dat veel MKB-bedrijven geen eigen HR-afdeling hebben. Deze stap naar eenvoudige regelingen maakt het, aldus Alfrink, ook voor deze bedrijven mogelijk om met de doelgroep aan de slag te gaan.

Als het regelluwe kader alle verwachtingen waarmaakt, kan het een voorbeeld zijn voor andere arbeidsmarktregio’s. Dit helpt veel meer werkgevers om ruimte te maken voor mensen met een arbeidsbeperking en zo bij te dragen aan de 100.000-banenafspraak uit het Sociaal akkoord en het buiten de deur houden van het quotum, waaraan elke werkgever met meer dan 25 medewerkers moet voldoen, als de gezamenlijke werkgevers te weinig werkplekken realiseren.

De pilot Regelluwe regio maakt deel uit van een groter geheel: Werkgevers gaan inclusief, een project waarin nog twee pilots plaatsvinden: de business case en het 7.500-banenplan. In dit project bereiden veel werkgevers zich met behulp van werkgeversvereniging AWVN en De Normaalste Zaak en met medewerking van VNO-NCW/MKB Regio Zwolle voor op de invoering van de Participatiewet op 1 januari.