Regio Midden en regio Twente presenteren inclusiepamflet


Tijdens onze praktijktafels komen elke keer weer een hoop waardevolle ervaringen, knelpunten en goede ideeën naar boven. Hoe kunnen wij al deze input omzetten in concrete plannen en acties? In twee regio’s – regio Midden en regio Twente – zijn werkgevers aan de slag gegaan met een nieuw format: het inclusiepamflet. In samenwerking met publieke dienstverleners van o.a. UWV en gemeenten leverde dit twee zeer strakke actieplannen op!

  • Praktijktafel Midden | mei
  • Praktijktafel Midden | mei
  • Praktijktafel Midden | mei
  • Praktijktafel Midden | mei
  • Praktijktafel Twente | juni
  • Praktijktafel Twente | juni
  • Praktijktafel Twente | juni
  • Praktijktafel Twente | juni

Regio Midden

In mei was het Pro33college in Amersfoort gastheer voor de praktijktafel Midden van De Normaalste Zaak. Inclusieve werkgevers en publieke dienstverleners werkten een plan van aanpak uit rond de thema’s administratie, regelingen & subsidies en (vindbaarheid van) kandidaten. Het resultaat is een inclusiepamflet waar betrokkenen uit de arbeidsmarktregio’s Amersfoort, Midden-Utrecht en Gooi- en Vechtstreek direct aan de slag kunnen, met name rondom het realiseren van duurzaam werk.

Bekijk het inclusiepamflet van regio Midden (pdf)

Regio Twente

Een maand later, op 17 juni, waren we te gast bij één van onze nieuwste partners: Roessingh Arbeid in Enschede. In Twente wordt – zoals we gewend zijn – nooit half werk geleverd. Met veel energie werden er oplossingen bedacht voor onder meer een betere doorstroom van werknemers. Als een contract niet verlengd wordt en een werknemer stroomt uit, gaat de kennis die de werkgever over hem of haar heeft opgedaan vaak verloren en dat is zonde. Een zogenaamde ‘bijsluiter’ kan hier handvatten voor bieden.

Bekijk het inclusiepamflet van de regio Twente (pdf)

Deel dit bericht