Regio ZK&IJ waarschijnlijk pilotregio voor ‘GGZ & Werkgevers’


Mensen met een psychische beperking komen en blijven moeilijker dan gemiddeld aan het werk. Het werkloosheidspercentage ligt extreem hoog. UWV, GGZ en gemeenten zijn vanuit het project GGZ en Werk & Inkomen al bijna een jaar samen aan de slag om de doelgroep beter aan werk te helpen. Werkgevers hebben tot nu toe de doelgroep nog niet zo op het netvlies staan. Specifieke ervaring met plaatsingen ontbreekt nog.

Onder de aansturing van AWVN en De Normaalste Zaak worden in een aantal pilots inzichten en ervaringen verzameld over hoe werkgevers mensen met een psychische beperking kunnen plaatsen en duurzaam aan het werk kunnen helpen. Het doel is om een praktische, uitvoerbare werkwijze te vinden. Na deze pilots kan een landelijke opschaling volgen.

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van onderzoek, interviews en het mobiliseren van geïnteresseerden om deel te nemen aan een van de pilots. Er is een shortlist van regio’s samengesteld die als pilotlocaties kunnen en willen dienen. De regio Zuid-Kennemerland & IJmond  staat dus ook op die lijst.

Op 26 juni hebben we gesproken over een plan van uitvoering en is in kaart gebracht welke randvoorwaarden en middelen nodig zijn om de pilot succesvol te laten verlopen. In totaal gaat het om een groep van vijftien tot twintig werkgevers die elk minimaal één plaatsing realiseren in een periode van een jaar.

Nu al geïnteresseerd in deelname aan de pilot? Neem dan contact op met Peter Don: peter.don1955@gmail.com of 06-53653243.