Netwerk Groot-Amsterdam


De 99vanGroot-Amsterdam is hét netwerk van, straks 99, werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is. Dit netwerk kenmerkt zich door bedrijven die verantwoordelijkheid nemen, kennis delen en resultaten laten zien! De 99vanGroot-Amsterdam is een vervolg op de “Ambitie van Zuid” en op 8 juni 2015 gelanceerd door De Normaalste Zaak in samenwerking met ondernemersvereniging ORAM, VNO-NCW en Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam.

Werkgevers in het netwerk van de 99vanGroot-Amsterdam:
• zijn onderdeel van een vooraanstaand werkgevers netwerk in groot Amsterdam en van het landelijk werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak,
• leveren samen met andere werkgevers een belangrijke bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk probleem (MVO),
• versterken hun organisatie door meer inclusie en diversiteit op de werkvloer.

Uitgangspunten en afspraken  lees meer