Netwerk Haaglanden


Het werkgeversnetwerk van 99 bedrijven (MKB- en grote bedrijven) in de regio Haaglanden die gezamenlijk bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin het talent van iedereen die kan én wil werken welkom is. Daarmee geven de bedrijven invulling aan de Participatiewet, het Sociaal akkoord, hun eigen MVO-doelen en aan eigentijds goed werkgeverschap.

Wat doet de 99vanHaaglanden? Lees meer