Ricoh Nederland: Inclusief ondernemen past in onze managementfilosofie


De managementfilosofie van ICT-bedrijf Ricoh luidt: “Love your neighbour, love your country, love your work”. Beginselen die in 1936 zijn meegegeven door de Japanse oprichter Kiyoshi Ichimura en inmiddels diep verankerd zijn binnen de organisatie. HR businesspartner Maike Bonke, verantwoordelijk voor sociaal ondernemen, vertelt hierover.

quote2Wij zien bedrijven en bedrijvigheid als motor voor het realiseren van een positieve wereldwijde duurzame ontwikkeling. Deze betrokkenheid zit in ons DNA. We willen waarde creëren voor mens, maatschappij en milieu vanuit onze brede blik op ondernemerschap. Inclusief ondernemen maakt daar natuurlijk deel van uit.

Gedragen door interne ambassadeurs

Onze directie is ambassadeur sociaal ondernemen. Wat wij doen is dus geen trucje vanuit personeelszaken, maar onderdeel van de klantcase. We begonnen klein. De goede voorbeelden die daaruit voortkwamen, hebben we benut als vliegwiel.

De kartrekkers werken vanuit een persoonlijke motivatie, vanuit passie en enthousiasme. Dat steekt anderen aan. Het is een win-win situatie. Onze instelling is: waarom zou je het niet doen?

Certificaat Prestatieladder Socialer Ondernemen

Met de komst van de Participatiewet hebben we ook onze ketenverantwoordelijkheid genomen via de richtlijn aanbestedingen voor onze leveranciers en klanten. Onze totale bijdrage is breder dan de doelgroep uit de Participatiewet. Daarom hebben we ons laten certificeren door Prestatieladder Socialer Ondernemen.

We zijn nu gecertificeerd op niveau 2. Ons percentage mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een combinatie van mensen in dienst en via uitbesteding, is ruim bovengemiddeld. En we voldoen aan de bij het niveau passende criteria voor passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding.

Kandidaat kiezen op functieprofiel

Bij al onze inclusieve activiteiten stellen we een profiel op van de werkzaamheden. Dit is leidend voor de selectie. We kijken vooral naar de belasting en belastbaarheid in relatie tot de werkzaamheden. Uiteindelijk moet de kandidaat het werk wel kunnen uitvoeren. Dat het iets langer duurt en dat betrokkene begeleiding nodig heeft is geen punt.

Samenwerking met Sociale werkvoorziening

Onze vestiging in Bergen op Zoom werkt met de sociale werkvoorziening AM-groep. Zij hebben een vaste kern van vijftien medewerkers die de servicepakketten samen stelt. Per week worden er zo’n 4.000 pakketten gemaakt. De medewerkers kunnen ook orderpicken. Sommigen werken in het reguliere proces.

Onze vestiging in Uden werkt samen met de sociale werkvoorziening IBN. Zij scannen analoge archieven. Zo worden onder andere bouwarchieven van gemeenten en medische archieven van ziekenhuizen gedigitaliseerd. De digitale postverwerking is uitbesteed aan de sociale werkvoorziening in de regio Eindhoven.

De begeleiding van al onze medewerkers uit de doelgroep is in handen van de begeleider van het betrokken sociale werkbedrijf die afstemt met mij of een collega van personeelszaken.

Detachering naar klanten

Het komt ook voor dat we medewerkers van de sociale werkvoorziening detacheren. Zo zitten twee medewerkers bij de klantenservice van een klant. Zij onderhouden zelfstandig het kopieerapparaat en vullen toner en papier bij. Wel is iemand van Ricoh aanwezig als aanspreekpunt.

Doorstroom naar vast contract

We hebben ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in vaste dienst. Onze parkeerwacht ontvangt mensen bij de parkeergarage en begeleidt hen naar hun bestemming in ons pand. En een medewerker met een bijstandsuitkering is vanuit een werkervaringsplaats bij onze database in Den Bosch doorgestroomd naar een vast contract. 

Proefdraaien met werkervaringsplaatsen

Ricoh heeft recent een akkoord gesloten met de gemeente Den Bosch. Het gaat om werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een 2e lijns helpdeskfunctie. De gemeente selecteert en bij goed functioneren en voldoende vraag kunnen de kandidaten doorstromen naar een vast contract.

Dat lukt helaas niet altijd. Bij een meisje met een Wajonguitkering dat als proef geplaatst was als operator bij KPMG, liep het mis. We blijven er wel voor openstaan, ook voor functies voor hoger opgeleiden, zoals bij personeelszaken.

Flexibel naar de doelgroep toe

Je moet je werkwijze soms wat aanpassen aan de doelgroep. Bijvoorbeeld bij vragen over reiskosten. Dan verwachten ze direct antwoord, terwijl een reguliere medewerker het prima vindt als dat twee dagen laten beantwoord wordt. Daar moet je rekening mee houden. Verder maken we geen onderscheid. Ze lopen trots rond in Ricoh T-shirts en gaan mee met bedrijfsuitjes.

Onderscheidend vermogen

Wij laten zien dat we deze manier van ondernemen serieus nemen. Dat het geen marketingverhaal is. De Prestatieladder Socialer Ondernemen certificering is voor ons de kers op de taart.

Vijf procent van onze klanten en opdrachtgevers vragen om social return. We kunnen voldoen aan onze klantverplichtingen. Dat levert een onderscheidend vermogen op ten opzichte van concurrenten die dat niet kunnen. NS eist bijvoorbeeld een medewerker uit de doelgroep bij contractering. Deze vraag staat uit via de gemeente Utrecht. Zij zoeken in hun bestand naar een medewerker business support.

Positieve uitwerking voor het hele bedrijf

Onze medewerkers zijn betrokken en trots dat ze werken bij een bedrijf dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Dit geldt ook voor ons imago op de arbeidsmarkt. Zakelijk gezien zijn de lagere arbeidskosten aantrekkelijk.

Tips voor andere werkgevers

  • Maak er geen HR-feestje van. Bouw het succes op vanuit mensen met een persoonlijke drive. Zet die in als ‘change agents’;
  • Denk out of the box bij praktische problemen. Laat je niet meteen afremmen door budgetten of headcounts. Maak er een businesscase van;
  • Wees je ervan bewust dat het soms meer begeleiding kost;
  • Gebruik goede voorbeelden. Die laten zien dat het gewone mensen zijn, die ook je neefje, nichtje of buurmeisje zouden kunnen zijn;
  • Ga niet labelen. Neem de brede doelgroep.

Deel dit bericht