Rondetafelgesprek loondispensatie


De Normaalste Zaak is uitgenodigd om deel te nemen aan het rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de invoering van loondispensatie in de Participatiewet.

Verschillende maatschappelijke organisaties lichtten hun opvattingen over het plan voor loondispensatie in de Participatiewet toe. Naast De Normaalste Zaak kwamen onder andere ook ‘Op naar de 100.000 banen’, VNO-NCW , MKB, FNV, Cedris en het CPB aan het woord.

Bert van Boggelen gaf aan dat De Normaalste Zaak binnen de discussie loondispensatie/loonkostensubsidie een aantal punten van belang vindt:

  • Elk uur (extra) gewerkt moet voor de medewerker financieel lonen
  • De uren die mensen werken, moeten ook in de oudedagsvoorziening mee tellen
  • De aanvulling op het uurloon moet de medewerker ontvangen, onverkort de gezins- of vermogenssituatie van de medewerker
  • Bovenstaande punten zijn van belang omdat alle medewerkers volledig gemotiveerd moeten zijn en volwaardig moeten meetellen. Er zijn geen eersteklas en tweedeklas collega’s.

Lees de volledige bijdrage van De Normaalste Zaak