Sallandse Wegenbouw: “Nederland denkt in hokjes”


Voor Sallandse Wegenbouw uit Haarle is maatschappelijk verantwoord ondernemen een vanzelfsprekendheid. Dat doet directeur Johan Middelkamp dan ook, maar toch heeft hij vaak het gevoel dat hij daar door de overheid eerder voor beboet dan beloond wordt: “Gemeenten willen te vaak alleen maar de eigen mensen uit de bijstand krijgen.”

Sallandse Wegenbouw heeft drie divisies: Wegenbouw, Milieutechniek en United, de nieuwe tak die zich bezighoudt met de optimalisering van sportvelden. Het bedrijf van Middelkamp heeft 65 medewerkers in vaste dienst. “Ongeveer 20% van onze medewerkers had een afstand tot de arbeidsmarkt voor ze bij ons kwamen. Daarnaast bieden we als leer-/werkbedrijf ook nog continu plaats aan vijf BBL’ers”

Voor Middelkamp en Sallandse Wegenbouw zijn de diploma’s van kandidaat-werknemers weliswaar belangrijk, maar niet doorslaggevend. “Wij kijken vooral of iemand bij ons past, dus naar het karakter van de potentiële medewerker. Voor ons is het belangrijk dat je sociaal bent. Bij Sallandse maak je echt deel uit van het bedrijf en kom je niet alleen om te werken. Dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen dat al onze medewerkers het volslagen vanzelfsprekend vinden dat er ook collega’s zijn die misschien een beperking hebben. We doen het samen.”

PSO-certificaat
Voor deze inspanningen werd Sallandse in 2012 beloond met het PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen)-certificaat 3, de hoogste trede. Middelkamp vindt het vanzelfsprekend dat zijn bedrijf kansen biedt aan mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. “Als iemand wat heeft of een van onze mensen overkomt iets, dan proberen we altijd een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld door de werkzaamheden speciaal op de mogelijkheden van mensen toe te snijden.”

In hokjes denken
Sallandse Wegenbouw werkt regelmatig voor gemeenten en Middelkamp kent de eisen op het gebied van social return dan ook uit zijn hoofd. “Het frustreert me wel. Nederland denkt in hokjes. Als wij meedingen naar een opdracht van een bepaalde gemeente, verplicht die gemeente mij om voor de duur van dat project bijstandsgerechtigden uit die gemeente in dienst te nemen. Terwijl op elk willekeurig project 15% van onze mensen in die doelgroep vallen, maar die mag ik niet meetellen.”

Het PSO-certificaat, dat bewijst dat Sallandse Wegenbouw zich inspant voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt dus door de gemeenten niet meegeteld. En dat is precies waar Middelkamp voor pleit. “Een PSO-certificaat moet ergens voor staan en over de grenzen van gemeenten heen worden erkend. Daarnaast zouden bedrijven die goed bezig zijn, en dat kunnen bewijzen door een certificaat, ook financieel beloond moeten worden. Dan stimuleer je bedrijven echt.”


Gouden tip
Johan Middelkamp – Sallandse Wegenbouw
Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden
“Wij bieden mensen graag een kans, gewoon vanuit de simpele overtuiging dat je zelf ook graag een kans zou hebben als je problemen hebt. En als mensen van goede wil zijn en gewoon aan de slag gaan, dan grijpen ze die kansen ook.”