Sallandse Wegenbouw: ‘noaberschap’ in het MKB


‘Noaberschap’ is een kernwoord bij Sallandse Wegenbouw; zorg hebben voor elkaar en voor de omgeving waarin je werkt en leeft. Dan is de link met inclusief ondernemen snel gelegd. “We zoeken steeds naar de duurzame uitvoering van social return,” aldus directeur Johan Middelkamp.

‘Noaberschap’: zorg voor elkaar en de omgeving

Sallandse Wegenbouw opereert vanuit de missie ‘Alles naar mens’. Voor ons is ‘noaberschap’ een perfecte vertaling van deze missie. Vanuit die basis spelen we in op de (veranderende) markt, zijn we maatschappelijk betrokken, dragen we zorg voor onze mensen, klanten en relaties en uiteraard voor onze gemeenschap. Wij vertalen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen naar oplossingen die praktisch zijn, kwalitatief goed en daardoor daadwerkelijk worden uitgevoerd. We zijn PSO-gecertificeerd, op het hoogste niveau. Dat helpt ons om bij onze grootste opdrachtgever, gemeenten, op een duurzame manier te voldoen aan de sroi-eisen. We willen zo min mogelijk meedoen aan draaideurmodellen.

Social return, maar wel duurzaam

We leggen contact met gemeenten over invulling van de sroi, die zij in hun bestekken vragen. Dit gaat om bijv. herintreders die voor de duur van een project een functie als communicatieadviseur of omgevingsmanager (beheerder social media) vervullen. Ook kunnen het werkervaringsplekken zijn.
Infra Werkt neemt herintreders, kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt, na een basistraining van acht weken (met behoud van uitkering) in dienst conform de cao Bouwnijverheid. De gemeenten dragen de kandidaten voor. Het dienstverband duurt maximaal 2 jaar. Gedurende deze periode worden de kandidaten gedetacheerd bij o.a. Sallandse Wegenbouw. Wij gaan hiermee een zorg- en inspanningsverplichting aan voor de inzet van de kandidaat.

Van uitkering naar dienstverband

Sallandse Wegenbouw selecteert uit de door de gemeenten op een aangeboden functie voorgedragen kandidaten. We kijken vooral naar niveau, met of zonder diploma. Iedereen van goede wil is welkom, we hebben geduld. Iemand hoeft niet alles te kunnen. In de loop van de tijd zijn al verschillende mensen vanuit een uitkering in vaste dienst gekomen.

Bijvoorbeeld de jongen uit de buurt, die 20 jaar geleden via de werkverschaffing bij ons kwam, betalen we nu het cao-loon. Commercieel is dit niet interessant, want je moet hem begeleiden en dat kan niet zomaar iedereen. Maar hij hoort bij ons. Van onze medewerkers werkt 60 tot 70% al langer dan 12½ jaar bij ons. Een grondwerker/rioleringsman heeft, na een jaar of twee wennen, doorgewerkt tot zijn pensioen. Onze communicatiedeskundige, Sarah, is ook ingestroomd vanuit een uitkering. Ook ouderen kunnen instromen.

Voor mensen uit de WIA (deels arbeidsongeschikten) passen we, indien mogelijk, de werkzaamheden aan de beperkingen aan. Bij UWV vragen we een aanvullende uitkering (loonsuppletie) aan en indien nodig maken we gebruik van de no-riskpolis van UWV. Ook vanuit deze groep stromen mensen door naar vast werk. Zoals de rechterhand van de chef werkplaats, die verricht reparatie-, timmer- en opruimwerkzaamheden.

Doorstromen naar andere bedrijven

Het gaat niet altijd goed. We adviseren de medewerker dan om een andere werkgever te zoeken en bieden aan daarbij te helpen. Zo hadden we een jongen met een hersenaandoening, die bij de afdeling marketing werkervaring opgedaan heeft (uitbreiden werkuren van 0 naar 4), maar het werk met de vele prikkels paste niet bij hem. Hij is nu hovenier geworden. Dat is rustiger werk en het gaat goed.
Soms hebben mensen meer in hun mars dan wij kunnen bieden. Een student met de opleiding rechten, die eerst niet in de advocatuur aan de bak kon, maakte bij ons notulen en verzorgde de social media. Toen bleek dat hij meer kon heeft hij voor ons een rechtszaak behandeld en is daarna doorgestroomd naar de gemeente. We hebben nog steeds contact.

Werkervaringsplekken

Kandidaten die de werkervaringsplekken invullen krijgen evenals de Infra-werkers, een basistraining van 4 tot 8 weken met behoud van uitkering. Wel is hun inzet beperkt tot de duur van een project.

BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) SPG Infra

Sallandse Wegenbouw is een erkend leerbedrijf. BBL’ers van niveau 2 en 3 zetten we in onder goede begeleiding van gecertificeerde leermeesters. BBL’ers zijn er vier dagen in de week en werken dan nauw samen met ervaren collega’s en gediplomeerde leermeesters. Wij zijn er trots op dat wel 8% van alle SPG-leerlingen van SPG infravak aan het werk zijn bij Sallandse Wegenbouw.

Wwz: belemmering voor doorstromen uitzendkrachten

Door de Wet Werk- en Zekerheid neem ik geen mensen meer aan. In geval van verminderde bedrijfsactiviteiten ben ik met deze wet bij ontslag gemiddeld € 40.000 per medewerker kwijt. Daarnaast loop ik het risico op vier weken ziektewet en het 10 jaar doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid. Het aannemen van mensen via een uitzendconstructie is dan een goed alternatief. De keuze is dan snel gemaakt.

Wat levert het Sallandse Wegenbouw op?

  • We zijn apetrots als het lukt. Ook het personeel is er trots op als mensen slagen.
  • We doen het omdat we het zelf willen. Niet voor een MVO-papiertje en niet voor de wetgever. Het zit in onze genen.
  • Ik heb geleerd om er goede sier mee te maken, omdat de klanten dat willen. In wezen vind ik dat vreemd, maar het levert nieuwe netwerken op en het is een goed acquisitiemiddel.

Tips voor andere werkgevers

  • Maak voor Nederland één systeem voor opdrachtgevers, het PSO-systeem of een soortgelijk eenduidig systeem. De overheid is opdrachtgever, de administratieve kosten in de sector bedragen nu meer dan 100 miljoen. Daarmee kun je veel mensen aan een echte baan helpen. We hebben te veel regeltjes. Ga gewoon aan het werk met elkaar. En dan graag met een systeem dat aan de voorkant beloont en niet zoals nu, beboet aan de achterkant.
  • Doe het vooral als het in je genen zit. En denk je eens in dat het jouw eigen kind zou zijn die niemand wil. Dat kan toch niet. Het is een morele verplichting.
  • Ga het doen als MKB’er, 80% van het personeel uit de bouw is MKB’er. Als MKB’ers kunnen we het samen echt waar maken. Grote bedrijven kijken alleen maar naar hun aandeelhouders.

Deel dit bericht