Project samenwerkingsafspraken


In 2017 is De Normaalste Zaak samen met dertig grotere werkgevers het project Samenwerkingsafspraken gestart. Aanleiding voor het project is de groeiende diversiteit aan regels en regelingen tussen gemeenten en arbeidsmarktregio’s voor medewerkers met een arbeidsbeperking (doelgroep Banenafspraak).

Denk hierbij aan vele verschillende contactpersonen, toepassingen van voorzieningen en regelingen als proefplaatsing, manieren van betaling van loonkostensubsidie en jobcoachregelingen. Voor grotere werkgevers met een substantieel bestand aan doelgroep medewerkers is de personeelsadministratie dermate complex en tijdrovend dat zij dreigen af te haken. DNZ pleit daarom voor een landelijk aanpak met alle betrokken partijen zodat we met elkaar een eenduidige, werkbare uitvoering kunnen inrichten.

Een collectief van grotere werkgevers, verenigd in De Normaalste Zaak, schreven een voorstel met daarin gewenste uitgangspunten en procesafspraken voor een goede samenwerking. Deze is besproken en verder ingevuld in dialoogsessies met tien arbeidsmarktregio’s, dertig werkgevers, UWV en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers (SLW). Het resultaat is een raamwerk met de belangrijkste uitgangspunten waarmee grotere werkgevers en arbeidsmarktregio’s/gemeenten direct mee aan de slag kunnen.

De volgende stap is om ervaring op te gaan doen met de werkafspraken. Het doel is om met zo veel mogelijk werkgevers in zo veel mogelijk arbeidsmarktregio’s te onderzoeken wat wel en niet werkt om de werkafspraken op basis van deze ervaring verder te ontwikkelen. Werkgevers worden van harte uitgenodigd om de set afspraken als leidraad te nemen in gesprekken met publieke instellingen. De Normaalste Zaak monitort dit proces. Wilt u meer weten over het project of heeft u ervaringen, laat het ons weten.

INGREDIËNTEN SAMENWERKING WERKGEVER EN GEMEENTE

U bent een (grotere) werkgever en gemeente/arbeidsmarktregio en wilt een samenwerkingsrelatie starten of verder brengen. Wij hebben de ingrediënten van een goede samenwerking op een rijtje gezet:
Lees verder ⇒

SAMENWERKING SCHAKELPUNT LANDELIJKE WERKGEVERS

Het afgelopen jaar zijn er veel vragen gesteld over hoe het Schakelpunt Landelijke Werkgevers en DNZ zich tot elkaar verhouden. In dit artikel leggen we uit hoe onze aanpakken verschillen en op welke punten wij elkaar vinden.
Lees verder ⇒