Samen moeten we de drempel verlagen. Willen is kunnen!


Interview met Paul van Zwijndregt, coördinator Wajong-project DSM Nederland

“DSM heeft een lange traditie in het plaatsen van mensen met een fysieke of psychische beperking, bijvoorbeeld WSW’ers. Al in 1927 werd de ‘werkplaats voor invalide mijnwerkers’ in het leven geroepen, dus het maatschappelijke aspect is diep geworteld in de geschiedenis van ons bedrijf. Naar aanleiding van Cao-afspraken in 2010 zijn we begonnen met het plaatsen van de eerste Wajongeren. En sindsdien gaat het als een trein”, vertelt Paul van Zwijndregt, coördinator Wajong-project DSM Nederland.

Alex de Vries, ICT-specialist uit het Wajong-project van DSM, samen met Roger Greten (links) zijn coach.

“Onze insteek is dat we Wajongeren met een bepaalde, minimale opleiding werkervaring bieden. Het gaat dus nadrukkelijk niet om ‘werkverschaffing’, maar om ervaring: het moet hen verder helpen. In eerste instantie was het even zoeken om deze doelgroep te vinden. Maar we zijn ontzettend geholpen door re-integratiebedrijf Jobstap. Inmiddels zijn er meerdere Wajongeren geplaatst, veelal – maar dat kan toeval zijn – met een vorm van autisme”, aldus Paul. En dat is verklaarbaar, zo legt hij uit: “Eén van de kenmerken van mensen met deze beperkingen, is dat ze wel intelligent zijn, maar in sociaal opzicht nog behoorlijk wat ondersteuning en sturing nodig hebben. Voor de functies die we beschikbaar hadden, in de administratie en automatisering, zochten we een Mbo-opleidingsniveau. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat we de medewerkers ook sociale vaardigheden laten ontwikkelen, zoals op tijd komen, afspraken naleven en samenwerken. Binnen de mate van beperkingen die onze Wajongeren hebben, is dat allemaal haalbaar.”

Verlenging
In de meeste gevallen is het niet gebleven bij een proefplaatsing, gaat Paul verder. “Terwijl we juist géén eindpunt willen zijn. Het is niet a priori ons doel om al deze medewerkers in vaste dienst te nemen, ze moeten weer ‘door’. Maar tot nu toe zijn vrijwel alle proefplaatsingen uitgelopen op verlengingen”, lacht hij. Eén van obstakels die DSM inmiddels heeft overwonnen, is de onbekendheid met de wet- en regelgeving. “Maar ook daarin worden we erg gesteund door Jobstap, die antwoord gaf op vragen als: wat is de Wajong, wat kan iemand dan, wat mag je als werkgever? Daarbij liepen we aan tegen de hardnekkige beeldvorming van de Wajongere als een triest persoon die met het hoofd naar beneden door het leven ploetert. Gelukkig is dat inmiddels wel anders binnen DSM”, aldus een enthousiaste Paul. Er zijn ook enkele plaatsingen minder succesvol geweest. Maar, zegt hij: “zoiets heeft een concrete reden en dat moet geen eigen leven gaan leiden. Intern draagvlak creëren is een must. Dit deden wij bijvoorbeeld door middel van onze elektronische nieuwsbrief. Maar ook door een workshop voor de direct betrokken leidinggevenden en collega’s, waarin we uitlegden wat autisme is en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Hierdoor raakten andere afdelingen, die nog niet zo concreet met deze vorm van MVO bezig waren, ook enthousiast en geïnteresseerd. En zo zijn inmiddels al vijf DSM locaties in Nederland volop bezig met het organiseren van werkervaringplekken voor Wajongeren!”

Verbaasd
“Het klinkt misschien gek, maar ergens ben ik wel aangenaam verrast dat het project zo goed wordt opgepakt binnen een ‘harde’ organisatie als DSM. Zoals in de hele maatschappij toch wel een trend is, zien ook wij dat iedereen in eerste instantie vooral voor zichzelf zorgt. Als je dan ervaart hoeveel mensen binnen DSM zeiden: Kom maar op met die Wajongere, is dat zo geweldig. Dat doet me echt goed. Er is veel persoonlijke betrokkenheid en begeleiding, waardoor we echt sprongen maken. Mijn wens voor de toekomst is dan ook dat we door bijeenkomsten, zowel als bedrijf, maar ook met MVO Nederland en betrokkenen aan het project, de drempel met elkaar verlagen. Zo kunnen nog meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betrokken worden. En daarbij geloof ik in het motto; Willen is kunnen!”

Verder lezen

Project Meer werkplekken bij werkgevers
Dossier Diversiteit & arbeidsparticipatie