Samenwerking ISS Facility Services en gemeente Den Haag


“Vaste aanspreekpartners, flexibiliteit, intensief contact en veel vertrouwen”

Op verschillende plekken in Nederland werken werkgevers samen met gemeenten (of arbeidsmarktregio’s) om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Zo ook de facilitaire dienstverlener ISS en de gemeente Den Haag. Deze samenwerking leverde in een jaar tijd al bijna veertig plaatsingen op.

ISS en de gemeente Den Haag begonnen een jaar geleden een project om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, mensen uit de doelgroep Banenafspraak en jongeren) bij ISS te plaatsen. Eigenlijk is het dus niet helemaal juist om te spreken van één project; het zijn er eigenlijk drie. “Verschillende doelgroepen vallen onder verschillende regels, vandaar dat er aparte afspraken zijn,” zegt Peggy Borstlap. Zij is als projectmanager bij het WerkgeversServicePunt verantwoordelijk voor de afspraken met ISS. De twee partijen willen uit de doelgroep bijstand en participatiewet jaarlijks tenminste dertig plaatsingen realiseren en een klas jongeren opleiden.

Afspraken
De afspraken tussen ISS en Den Haag zijn vergelijkbaar met die van supermarktketen Albert Heijn met verschillende arbeidsmarktregio’s. De partijen maakten afspraken over interne jobcoaching en de manier waarop loonkostensubsidie wordt verstrekt. “Het unieke aan het project met ISS is dat de kandidaat uit de bijstand gelijk een contract krijgt en dat wij voor de begeleiding door ISS betalen. Daarnaast krijgt de kandidaat een opleiding (SVS) en als hij of zij daarvoor slaagt, kan het contract worden verlengd,” vertelt Borstlap. “Net zoals reguliere medewerkers krijgen de kandidaten drie keer een tijdelijk contract met daarna een mogelijkheid op een vast dienstverband,” vult Peter Vos, manager Sociale Innovatie van ISS Nederland, aan.

Flexibiliteit
“Met deze afspraken als basis geeft de gemeente Den Haag ons de ruimte om vanuit onze eigen identiteit invulling te geven aan inclusie. Zo maken we er samen écht werk van”, vertelt Vos. “Natuurlijk werkt Den Haag ook met de geldende regelgeving, maar de overkoepelende houding is altijd: hoe kunnen we samen mooie dingen doen? Dankzij onze ambities op sociaal terrein en de flexibiliteit van de gemeente, komen we tot resultaten.”

Directe aanspreekpunten
Vos en Borstlap fungeren als aanspreekpartners op operationeel niveau. Dat is volgens beiden de reden waarom de samenwerking tussen ISS en de gemeente al tot vele plaatsingen heeft geleid. “Het gaat om details, maar elke plaatsing is toch weer anders. Daarom moet je steeds naar oplossingen zoeken,” stelt Vos. “Maar dat lukt, omdat de relatie klopt. We kunnen op het scherpst van de snede discussiëren en komen toch altijd uit.”

Regelmatig gesprek zoeken
Een andere reden waarom de samenwerking goed loopt, is het intensieve contact. Regelmatig hebben Borstlap en Vos overleg. “Dat doen we overigens niet met zijn tweeën”, zegt Borstlap. “Daar zijn, afhankelijk van de precieze doelgroep, altijd verschillende mensen vanuit ISS en vanuit de gemeente bij betrokken. Maar heldere lijnen en intensief contact voorkomen veel problemen.”

Maar dat lukt niet altijd, moeten zowel Borstlap als Vos toegeven. Hoe succesvol de samenwerking ook verloopt, aan beide kanten van de lijn gaat het nog niet altijd zoals eigenlijk zou moeten. Door de ingewikkelde regelgeving en lange duur van de procedures, verlopen volgens Borstlap de plaatsingen lang niet altijd snel genoeg. “Dat is af en toe ontzettend frustrerend, maar we proberen wel altijd transparant te zijn, ook over de eigen tekortkomingen.”

Dat geldt volgens Borslap ook voor ISS. “Ook daar gaat wel eens iets mis, bijvoorbeeld in de begeleiding. Maar we vertrouwen elkaars intenties en ik weet dat we allebei, binnen onze eigen rol, ons best doen.” Vos sluit zich daarbij aan: “Als er een keertje iets anders loopt dan gepland of gehoopt, zijn we daar altijd open over en vinden we uiteindelijk wel een oplossing. Maar met zijn tweeën kunnen we niet álle problemen oplossen. De regels werken niet altijd mee. We zouden bijvoorbeeld enorm geholpen zijn als er voor de brede participatiedoelgroep zes maanden een no-riskpolis zou komen. Dat zou voor werkgevers de drempel wegnemen, omdat je een half jaar de ruimte krijgt om het te proberen met een kandidaat, zonder de risico’s die bij eventuele uitval horen.”

De Normaalste Zaak
Op basis van de samenwerkingsafspraken wil een groep grote werkgevers, verenigd in De Normaalste Zaak, komen tot een landelijke, uniforme aanpak. Het raamwerk is afgestemd met publieke partijen en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers. Werkgevers worden van harte uitgenodigd om de set afspraken als leidraad te nemen in hun gesprekken met publieke instellingen. De Normaalste Zaak monitort dit proces.

Heeft u ervaringen over de uitwerking van de raamovereenkomst? Laat het ons weten!

 

Deel dit bericht