Sathin B.V.


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

Wij maken stalenpresentaties voor de woninginrichtingmarkt, zonweringsmarkt en de kledingmarkt. We hebben momenteel 18 mensen op onze loonlijst staan; waaronder de directeur, drie personen die begeleid werken en drie keer een oproepkracht/zaterdaghulp. Daarnaast nog eens drie mensen gedetacheerd door Baanbrekers (voorheen WML, sociale werkplaats Waalwijk) en nog een twintigtal thuiswerk(st)ers.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

In eerste instantie, jaren geleden, als kostenoverweging, het nodig hebben van een flexibele schil. Tegenwoordig ook steeds meer uit sociale overwegingen.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Zie boven. We hebben bereikt  dat we drie mensen op begeleid werken aan de gang hebben en nog eens drie als vaste detachering. De bedoeling is om via deze kanalen ook uit te breiden.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Eigenlijk zijn de subsidies te laag en worden deze ook niet consequent vastgesteld. Er zouden meer directe voordelen voor ons werkgevers moeten zijn.