Securitas: We staan nog aan het begin


securitas-mobiel-surveillant-checkt-deur-buitenzijde-00102

Securitas is een beveiligingsorganisatie met in totaal 6.400 medewerkers. Het bedrijf ontzorgt haar klanten op het gebied van veiligheid. Gabriëlle Opdam is senior HR-consultant en daarmee medeverantwoordelijk voor het personeelsbeleid: “We zijn op zoek naar geschikte functies om mensen met een beperking een plek te bieden.”

Volgens Opdam stellen klanten – ingegeven door de snel veranderende omgeving – steeds hogere eisen aan beveiligers. Dat maakt het lastig om veel werkplekken voor mensen met een beperking te creëren. “Al onze beveiligers hebben minimaal een diploma op mbo-2 niveau. Maar bovenal wordt van hen verwacht dat ze het hoofd koel houden in noodsituaties en bijvoorbeeld goed om kunnen gaan met agressie. Daar hebben we fysiek en mentaal sterke mensen voor nodig.”

Activiteiten in de periferie

Toch wil Securitas haar steentje bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Niet alleen om te voldoen aan de eisen van de Participatiewet, maar ook vanuit de overtuiging dat het bedrijf vanuit het MVO-beleid niet alleen op economisch, maar ook op sociaal vlak een maatschappelijke bijdrage moet leveren. “We willen bekijken hoe we in de periferie van onze activiteiten arbeidsplaatsen kunnen creëren voor mensen met een beperking.”

Opdam denkt dan aan taken die op dit moment nog niet op grote schaal door medewerkers van Securitas worden uitgevoerd, maar waaraan bij klanten wel behoefte kan bestaan, bijvoorbeeld huismeesters of verkeersregelaars. “Samen met onze klanten zijn we de mogelijkheden aan het aftasten. Het is geen geheim dat veel bedrijven bezuinigen op facilitaire dienstverlening, maar onze klanten staan open voor de dialoog. Daarom nemen we dit jaar de tijd om concrete stappen te zetten. Het zou geweldig zijn als we uiteindelijk 15 tot 20 mensen kunnen plaatsen. ”

Leer-/werkplekken

Maar Securitas zet ook in op andere manieren om mensen met een beperking aan het werk te helpen. In Arnhem werkt het bedrijf bijvoorbeeld samen met Presikhaaf. “Dat is een schitterend project waarbij wij gezamenlijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk in de beveiligingsbranche. Het gaat om leer-/werkplekken in functies zoals suppoost, receptionist en terreinbeheerder. Deze groep wordt ook door een van onze mensen aangestuurd. Zo doen ze werkervaring op en als het allemaal goed loopt – en er pareltjes tussen blijken te zitten – kunnen ze eventueel ook hun diploma’s halen en doorstromen naar een functie binnen ons bedrijf. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn.”