De Volksbank (voorheen SNS Reaal): “Het zal niet vanzelf gaan”


Caleidoscoop_Participatiewet

Bank en verzekeraar SNS Reaal heeft op dit moment 6.500 medewerkers, waarvan circa 3.500 bij de bankentak. De meeste medewerkers zijn actief op het hoofdkantoor in Utrecht, maar momenteel heeft de financiële instelling ook nog kantoren over het land verspreid.

Trainee Rick van der Zweth schreef de afgelopen maanden een beleidsplan over de mogelijkheden voor inclusief ondernemen bij SNS Reaal. “Ik hoefde gelukkig niet op nul te beginnen, want twee jaar geleden is er binnen ons bedrijf al werk gemaakt van het creëren van mogelijke werkplekken voor mensen met een arbeidshandicap.”

Tweeledig doel
Van der Zweth volgde bij het schrijven van zijn beleidsplan een tweeledig doel. Enerzijds wil hij zo snel mogelijk ‘een mooi aantal mensen met een beperking het bedrijf binnenhalen’, en anderzijds wil hij ervoor zorgen dat inclusief personeelsbeleid duurzaam in de organisatie wordt ingebed. “Daarbij word ik ondersteund door het adviesbureau Onbegrensd Talent. Zij helpen ons bij de implementatie door workshops te organiseren en gesprekken te voeren met alle afdelingen om te kijken waar mogelijk geschikte arbeidsplekken zijn.”

SNS Reaal wil medewerkers met een beperking door het hele bedrijf integreren. Op dit moment zoekt de financiële dienstverlener naar meerdere mogelijkheden binnen de organisatie voor het plaatsen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Deze plekken worden gezocht bij verschillende afdelingen en met verschillende soorten werkzaamheden. “Bij de servicedesk is het makkelijker om tot een plaatsing te komen dan op meer specialistische functies. Maar we willen het niet alleen doen als het makkelijk is, we willen juist op verschillende plekken binnen de organisatie mensen plaatsen, inclusief ondernemen een structureel onderdeel van het wervings- en selectieproces maken.”

Langere termijn
Volgens Van der Zweth is het bij SNS Reaal mogelijk om functies aan te passen aan de talenten van mensen en zo drempels weg te nemen die er nu misschien nog zijn voor kandidaten met een beperking. “We zullen soms creatief moeten zijn als we goede medewerkers binnen willen halen. Dat zal niet vanzelf gaan, maar het is uiteindelijk een kwestie van gewoon doen. Daar ben ik van overtuigd.”

Het streven van SNS Reaal naar het aantal mensen met een beperking dat het bedrijf aan kan nemen, ligt in lijn met de Participatiewet. “We doen er alles aan om snel tot plaatsingen te komen, maar we richten ons echt op de langere termijn. De grote winst van de afgelopen maanden is dat de bewustwording op dit thema in de hele organisatie is vergroot. Dat is de eerste bouwsteen om nu en later een verantwoorde rol te kunnen spelen!”

Deel dit bericht