Sociale Verzekeringsbank


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van het AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering ANW, de kinderbijslag en enkele andere regelingen.
Er zijn rond de 2800 mensen in dienst van de SVB, verspreid over tien locaties. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

De SVB gelooft dat iedereen van meerwaarde kan zijn in een organisatie, ook mensen met een arbeidsbeperking. De SVB streeft naar een inclusief personeelsbestand. Dit past binnen ons MVO-beleid.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Wij willen de komende jaren structureel meer mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Wij streven hierbij naar een duurzaam dienstverband, waardoor uiteindelijk 2,5% van ons personeelsbestand uit arbeidsbeperkten bestaat, zoals de wet beoogt.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Naar ons inzien ontbreekt het aan een integraal en transparant platform met daarin alle mensen binnen de doelgroep die aan het werk willen. Op dit moment zijn er nog veel platforms, reïntegratiebedrijven en bemiddelingsbureaus die een klein aantal van de complete doelgroep in hun bestand hebben staan. Dat maakt het lastig arbeidsbeperkten te ‘vinden’.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

De SVB heeft reeds een aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Zij zijn volledig geaccepteerd in het team waarin zij werkzaam zijn en zij werken naar volle tevredenheid.