Sodexo vindt goede medewerkers, ex-gedetineerden bouwen toekomst op


Op 26 oktober verscheen de vernieuwde digitale handreiking Partnerships voor meer banen. In deze handreiking wordt stap voor stap uitgelegd hoe organisaties hun inkoopkracht (beter) kunnen benutten. Ervaringsverhalen zijn daarbij onmisbaar. Hieronder leest u het leerzame verhaal over de samenwerking tussen Sodexo en de DJI die samen ex-gedetineerden aan het werk helpen.

Dienstverlenend bedrijf Sodexo en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn al sinds 1993 partners. Sodexo verzorgt de voeding voor zowel gedetineerden als voor het personeel in de bedrijfskantines. Door de jaren heen komt de nadruk steeds meer op de maatschappelijke kant van de relatie tussen opdrachtgever (DJI) en opdrachtnemer (Sodexo) te liggen. Sinds 2019 slaan Sodexo en de DJI de handen ineen om ex-gedetineerden naar betaald werk te begeleiden. Het begon als een proeftuin met gedetineerden in een vestiging in Nieuwegein, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een proces dat Sodexo over heel Nederland wil uitrollen.

Emile Zwerink

“Ons voordeel is dat wij een landelijke dekking hebben”, vertelt Emile Zwerink (Accounts Director bij Sodexo). “De kans is altijd groot dat we in de buurt van de woonplaats van een ex-gedetineerde geschikte vacatures hebben.”

Cijfers

Toen Sodexo lucht kreeg van het feit dat ex-gedetineerden zeer moeilijk aan het werk kwamen, terwijl de arbeidsmarkt steeds krapper werd, deden ze DJI een voorstel voor een traject dat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een baan bij Sodexo. Het traject begint met een passende dagbesteding die soms gepaard gaat met een opleiding. Als iemand meer vrijheden krijgt, kan hij doorstromen naar een werkervaringsplek. Inmiddels zijn er zestien mensen het traject ingestapt, waarvan er nu zes een werkervaringsplek hebben gekregen. Twee van hen zijn inmiddels in dienst bij Sodexo.

Van detentie naar werken bij Sodexo

Emile vertelt over het verloop van de trajecten. “We hebben een 7-stappenplan dat begint met een intake. We vragen de DJI om kandidaten te screenen. Niet iedere kandidaat is namelijk even enthousiast. Sommigen willen wel een zinvolle dagbesteding, maar hebben niet de intentie om uiteindelijk aan het werk te gaan. Dat is wel een voorwaarde, want als wij faciliteren in opleidingen en stages, willen we wel gemotiveerde mensen zien. Daarom evalueren we steeds na elke stap. Past het traject nog bij de individuele wens van de gedetineerde? Het is wel eens voorgekomen dat iemand het traject succesvol had doorlopen, maar vervolgens bij ons niet genoeg uren kon draaien. Hij vond een baan bij een snackbar en vroeg ons als referent op te treden. Aan de ene kant jammer dat we hem niet als nieuwe collega konden verwelkomen, maar wel hartstikke mooi dat hij passend werk vond en dat Sodexo daaraan heeft bijgedragen!”

Gevolgen corona

Passend werk vinden is ten tijde van de coronacrisis wel wat lastiger. “Meestal hebben we zo’n 140 vacatures, nu hooguit één”, vertelt Emile. Voor veel mensen die al een baan bij ons hebben, ligt het werk stil. Wel zien we dat het schoonmaakwerk toeneemt. Daarom zijn we bezig met omscholing, om zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. Wat ook vervelend is, is dat veel stages niet meer doorgaan. De trajecten voor gedetineerden hebben daarom ook te leiden onder de coronacrisis. Gedetineerden die al enige vrijheden genoten, moeten vanwege de maatregelen binnen blijven. Dat betekent dat zij momenteel geen werkervaring kunnen opdoen.”

Ambities en uitdagingen

Toch durft Emile vooruit te kijken. Hij heeft de aanpak gepitcht op een landelijke bijeenkomst van de DJI en is daarna uitgenodigd om ook op vier andere locaties het project uit te werken. Dat komt ongetwijfeld ook omdat hij zo enthousiast over de trajecten vertelt; het project brengt nu eenmaal veel positiviteit teweeg: Sodexo krijgt goede medewerkers, ex-gedetineerden voelen zich weer gewaardeerd, de kans op recidive neemt af en de maatschappij wordt weer een beetje veiliger. Binnenkort staat er een bezoek aan de Penitentiaire Inrichting voor vrouwen in Nieuwersluis op de planning, om ook voor hen trajecten op te starten. Hij heeft nog wel een paar wensen om het project vaker of sneller tot een succes te brengen. “Nog altijd eisen overheidswerkgevers van hun opdrachtnemers dat kandidaat-werknemers in het bezit van een VOG moeten zijn. Maar ex-gedetineerden komen daar zelden voor in aanmerking. Tot nu toe hebben we geluk gehad en was de opdrachtgever bereid een uitzondering te maken door bijvoorbeeld genoegen te nemen met een bewijs van goed gedrag van de vestigingsdirecteur, als alternatief voor een VOG. Maar eigenlijk zou die passage over een VOG niet standaard in elk contract moeten staan, vaak is het gewoon niet nodig.” Ook zou Emile graag steun krijgen om te kunnen compenseren in dienstverbanden. “De meeste banen bij Sodexo zijn deeltijdbanen, terwijl ex-gedetineerden meestal een voltijdbaan willen. Er is in Nederland geld beschikbaar om gedetineerden te laten re-integreren in de maatschappij. Deze budgetten zijn decentraal belegd. Het zou mooi zijn als gemeenten subsidie beschikbaar stellen, zodat wij voor hen alsnog een volledig salaris kunnen faciliteren.”

Tekst: Lisanne Smits
Foto: Jan Buteijn


Meer weten over sociale inkoop?

De Normaalste Zaak heeft de afgelopen jaren veel kennis verzameld over sociale inkoop. Op deze pagina vind je nuttige info en tools, waaronder de handreiking Partnership en inkoopkracht.