Spaarnelanden: Je moet het omdraaien


Spaarnelanden

Het Haarlemse Spaarnelanden nv verricht onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte voor bedrijven en gemeenten. Circa 25% van het personeelsbestand is gedetacheerd vanuit SW-bedrijven. Directeur Robert Oosting: “Het gaat niet om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt staat op afstand van de mensen.”

Spaarnelanden was oorspronkelijk een gemeentelijke dienst en werd 11 jaar geleden verzelfstandigd. Er werken 220 mensen en daarnaast beschikt het onderhoudsbedrijf over een flexibele schil van 50 man. Het bedrijf is gespecialiseerd in vier taken: afvalinzameling, het beheer van openbare ruimte, het onderhoud en beheer van parkeergarages en fietsenstallingen en wagenparkbeheer. “We zijn een dynamisch bedrijf in de zin dat het werk regelmatig verandert en ook een stabiel bedrijf, want we kennen vrij weinig verloop.”

Arbeidsmarkt op afstand

Circa 25% van de medewerkers is gedetacheerd vanuit het SW-bedrijf en ook bij andere vacatures is Spaarnelanden actief op zoek naar mensen met een arbeidsbeperking of een andere afstand tot de arbeidsmarkt. “Je moet dat omdraaien. Het gaat niet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar de arbeidsmarkt staat op afstand van de mensen.”

Daar bedoelt Oosting mee dat mensen uit de doelgroep in Nederland te makkelijk in hokjes worden gestopt en er te veel aandacht is voor wat mensen niet kunnen. “Wij leggen de focus daarentegen op dat wat mensen wel kunnen. Dan kunnen ze uitblinken en dat is fantastisch om te zien. Mensen hoeven echt niet veel te kunnen om alles te geven.”

Sociale winst

Op een bedrijventerrein waar Spaarnelanden verantwoordelijk is voor het beheer, heeft Oosting zich – samen met de daar gevestigde bedrijven – sterk gemaakt voor de inzet van extra mensen vanuit de Hartekamp Groep, een instelling voor mensen met een lichte verstandelijke handicap. “Zo kunnen we dienstverlening aanbieden waar eigenlijk geen budget voor was. Dat is de winst voor de bedrijven. Maar de sociale winst is veel groter. Het gaat om heel spontante, weldenkende mensen die ongelofelijk trots zijn op hun werk en dat ook gewoon goed doen.”

Dat komt volgens Oosting ook omdat de medewerkers van de Hartekamp Groep veel verantwoordelijkheid hebben gekregen. “Ze hebben hun eigen taken gekozen, in dit geval klein onderhoud en groenbeheer. Dan moet je los durven laten. Daarmee bedoel ik niet dat je het mensen allemaal zelf maar uit laat zoeken, maar wel dat ze de ruimte krijgen om zelf verantwoordelijk te zijn.”

Ambassadeurs

Spaarnelanden start de komende maanden met een nieuw project om mensen uit de gemeente Haarlem als ambassadeur aan zich te binden. Het idee is om mensen op te leiden en – als betaalde vrijwilliger – als ogen en oren van Spaarnelanden in de stad te laten functioneren. “Ze kunnen ons informeren als wij in hun buurt in actie moeten komen. Zo verbeteren we de dienstverlening in de stad.”

Voor deze ambassadeursol zoekt Oosting mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. “Zo’n rol kan een heel goede manier zijn op weer toegang tot het arbeidsproces te krijgen. Het is in eerste instantie een pilot, maar in 2018 willen we 200 ambassadeurs in de stad hebben. We willen namelijk echt een structuur neerzetten voor de toekomst.”