Speciale aandacht voor doelgroep GGZ tijdens de Week van het Werk


De werkloosheid onder mensen met een psychische aandoening is in Nederland significant hoger dan in andere landen. Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben 30% minder kans op betaald werk en zijn tot viermaal zo vaak werkloos. En dat terwijl het vaak heel toegewijde werknemers zijn die hart voor de zaak hebben. Dat zal ook tijdens de Week van het Werk zeker duidelijk worden.

Als ook deze groep meer kansen krijgt en vaker bij een reguliere werkgever aan de slag kan, ontstaat een meer inclusieve arbeidsmarkt. Om deze inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen en een podium te geven organiseert het WerkgeversServicepunt een bijeenkomst in de vorm van rondetafelsessies waar werkgevers en kandidaten met elkaar in gesprek gaan. Wat zou er anders kunnen? Wat is jouw tip voor verandering om uitval te voorkomen?

Datum: Woensdag 3 oktober 2018
Locatie: de Wijkkantine Da Vinci, Centrum voor Ontmoeting, Leonardo da Vinciplein 73, 2037 RR Haarlem. Deze locatie is tevens de thuisbasis van de Herstelacademie Haarlem en Meer. De Herstelacademie is gericht op ontwikkeling en groei door educatie en levert een bijdrage aan een inclusieve samenleving en participatie van kwetsbare burgers.
Tijd: 
Inloop: 12.30 uur,  aanvang: 13.00 uur, einde: 16.00 uur (aansluitend een hapje en drankje).

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Introductie over de positie van GGZ in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond
  • Een Meet & Greet tussen werkgevers en mensen met een GGZ achtergrond, omdat in gesprek zijn met elkaar de beste kansen biedt voor een mooie match tussen werkgever en werkzoekende.
  • Inzicht krijgen in de mogelijkheden die de Herstelacademie kan bieden voor zowel jou als werkgever als ook voor de doelgroep.
  • Wat Individuele Plaatsing en Steun (IPS) kan betekenen voor de doelgroep met een GGZ achtergrond.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar wsp-zuidkennemerland@uwv.nl.
Wij verzoeken je om daarin bedrijfsnaam, contactpersoon en telefoonnummer op te geven o.v.v. GGZ Bijeenkomst 3 oktober 2018. Je ontvangt daarna een bevestiging met nadere informatie.

Voor vragen en opmerkingen kun je telefonisch contact opnemen met het regionale WerkgeversServicepunt op nummer (088) 501 91 91.