Kortom … een springlevende club


2017 was een goed jaar voor inclusie in Nederland en ook voor De Normaalste Zaak. Ons netwerk van inclusieve werkgevers zag het aantal partners groeien, tot rond de 600. En met name dankzij de inzet en het enthousiasme van deze partners zijn we erin geslaagd talloze evenementen te organiseren en initiatieven te nemen om een inclusieve arbeidsmarkt te verwezenlijken.

Zoals bekend, houden de werkgevers in de markt zich aan de Banenafspraak. Er zijn tot nu toe zelfs meer banen gecreëerd voor de doelgroep dan afgesproken was. Daar hebben wij als De Normaalste Zaak ons sterk voor gemaakt. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar in intensieve samenwerking met het platform Op naar de 100.000 banen, werkgeversvereniging AWVN en ook samen met onze enthousiaste partnerbedrijven, de politiek en andere relevante stakeholders.

Inclusietour

2017 was een jaar van hoogtepunten: van de inclusietour langs meer dan 150 inclusieve werkgevers met het position paper waarin we een blauwdruk voor een inclusieve arbeidsmarkt hebben gepresenteerd, tot de vele landelijke en regionale praktijktafels waar onze partners hun ervaringen konden delen met de staatssecretaris en andere beleidsmakers. Via bijeenkomsten, webinars en de publicatie van handreikingen en andere brochures hebben we ook dit jaar weer geprobeerd de kennis die binnen ons netwerk aanwezig is te delen met elkaar, met andere geïnteresseerde werkgevers en instanties.

Net als in voorgaande jaren hebben we ook in 2017 sterk de nadruk gelegd op de opbouw van onze regionale 99-van netwerken. Inmiddels zijn er 10 van deze netwerken actief, die in hun eigen regio beleidsmakers en inclusieve werkgevers om de tafel brengen. Natuurlijk zijn niet alle oplossingen regionaal te organiseren. Werkgevers die in meerdere regio’s actief zijn, krijgen te maken met meerdere gemeenten en UWV’s die wet- en regelgeving verschillend uitleggen en uitwerken. Dit belemmert het aantal plaatsingen van kandidaten. Een collectief van grote werkgevers, verenigd in De Normaalste Zaak, werkt daarom samen met UWV, SZW en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers om tot een landelijke, uniforme aanpak te komen.

Enthousiasme en inzet van onze partners

In dit jaarverslag vindt u een vollediger overzicht van al onze activiteiten dan ik hier in een paar woorden kan geven. Maar voor alle door ons georganiseerde en geïnitieerde projecten geldt in elk geval dat ze hun waarde en inhoud vooral hebben gekregen door het enthousiasme en de inzet van onze partners. De Normaalste Zaak heeft in 2017 bewezen een springlevende club te zijn.

We hebben wat mij betreft al veel mooie stappen gezet. Inclusie staat steeds hoger op de agenda. Ik weet dan ook zeker dat we 2017 als springplank kunnen gebruiken om – samen met alle partners, relaties en niet in de laatste plaats het nieuwe kabinet – in 2018 de inclusieve arbeidsmarkt weer een stukje dichterbij te brengen.

Deel dit bericht