Stand van zaken ‘werkgevers gaan inclusief’


Negen maanden geleden vond de kick-off plaats van het programma ‘Werkgevers gaan inclusief’. Sindsdien is De Normaalste Zaak samen met AWVN, VNO-NCW, MKB-Nederland en steeds meer werkgevers op ontdekkingstocht. We zijn gestart met drie pilots, die nog een kwartaal voor voor de boeg hebben. Logischerwijs verschuift de focus nu van onderzoeken, experimenteren en ervaring opdoen naar resultaten verzamelen. Wat is de huidige stand van zaken?

Pilot 1. Business case
Het onderzoek is afgerond, aan de rapportage wordt gewerkt.

Pilot 2. 7.500-banenplan
We zijn met ruim 200 bedrijven aan de slag in verschillende fasen van het adviestraject. Veel van hen nemen al deel aan het online platform werkgeversgaaninclusief.nl. Daar zijn de eerste plaatsingen en ambities genoteerd. Het online platform zelf is gebruikersvriendelijker gemaakt.

Pilot 3. Regelluwe regio
Na een voortvarende start is deze pilot opgehouden door de gemeenteraadsverkiezingen, omdat er negen nieuwe wethouders aangesteld werden in de Zwolse regio. In juli is het regelluwe kader door bijna alle gemeenten ondertekend. De pilot gaat nu echt van start.

Meer weten over het project ‘Werkgevers gaan inclusief’ in het algemeen en de pilots in het bijzonder? Bezoek de website werkgeversgaaninclusief.nl.

Deel dit bericht