Startbijeenkomst Ingeschakeld in Zwolle


Op 12 april vond de startbijeenkomst van Ingeschakeld in Zwolle plaats bij beroepscollege TalentStad. Ingeschakeld is een initiatief om samenwerking tussen werkgevers, gemeenten en PRO en VSO scholen te creëren en te bevorderen en zo meer schoolverlaters door te laten stromen naar een passende plek op de arbeidsmarkt.

Ingeschakeld wil gebruik maken van best-practises en aansluiten bij bestaande behoeften in de regio om de samenwerking tussen scholen en werkgevers te verbreden.

De werknemersvaardigheden van praktijktalenten

Zowel TalentStad als scholengemeenschap Thorbecke zijn blij met de interesse van werkgevers in het praktijkonderwijs in de regio. Ze willen hen graag bekend maken met de competenties van hun praktijktalenten. Naast technische vaardigheden zet het onderwijs ook in op werknemersvaardigheden en vaardigheden als samenwerken, nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen.

Ontwikkelingen binnen onderwijsveld en inclusief werkgeven

Tijdens de bijeenkomst werd ook dieper ingegaan op de ontwikkelingen rond onderwijs en het inclusief werkgeven. Jaarlijks komen 26.000 jongeren van het praktijkonderwijs, van het voortgezet speciaal onderwijs en het zogenoemde entree-onderwijs. Dit zijn jongeren met een beperking, met gedragsproblemen of met een laag IQ. De helft kiest voor een vervolgopleiding, de andere helft gaat op zoek naar werk.

Het goede nieuws is, dat het aantal jongeren dat werk vindt licht stijgt: van 4.060 na het schooljaar 2013 naar 4.120 na het schooljaar 2016. Vooral jongeren uit het praktijkonderwijs vinden de laatste jaren iets makkelijker een baan. Scholen krijgen dus een steeds grotere uitstroom. Ze kunnen steeds meer leerlingen plaatsen bij reguliere werkgevers in plaats van dagbesteding. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt en de groeiende aandacht voor inclusief werkgeven, wordt het voor werkgevers steeds belangrijker om nieuwe doelgroepen aan zich te binden.

De Normaalste Zaak in Zwolle

Het regionale, inclusieve werkgeversnetwerk de 99vanZwolle, ontstaan vanuit De Normaalste Zaak, kreeg bij de startbijeenkomst de gelegenheid zichzelf te presenteren. De 99vanZwolle, een initiatief van werkgevers Novon, Tiem, Cibap, BC Group, Traffic Support en Axxor, probeert al langer de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Plenaire kennismaken onderwijs en arbeidsmarkt

De bijeenkomst was een ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Hoewel er tussen individuele werkgevers en scholen al goede banden bestaan, is het voor de brede doorstroming van scholieren naar de arbeidsmarkt van belang dat werkgevers en scholen hun banden verbeteren.

Wel horen maar niet zien

Na de plenaire kennismaking en verkenning kwam de zaal tot de conclusie dat beide velden elkaar wel horen, maar niet echt zien. Er is een eerste aanzet gemaakt in deze kennismaking. Vanuit dit startpunt vragen we de scholen en werkgevers dan ook om met elkaar in kleinere groepjes uiteen te gaan met de vraag hoe we de samenwerking tussen school en werkgevers kunnen versterken.

Afsluiting

De leerlingen van TalentStad verrasten alle aanwezigen met heerlijke, zelfgemaakte hapjes en alle ideeën zijn onder het genot van een hapje en drankje doorgesproken. Zeker is, dat dit initiatief een vervolg krijgt.