Stichting De Nieuwe Poort


Wat doet uw bedrijf en omvang personeelsbestand?

De Nieuwe Poort is een huis voor ontmoeting en inspiratie, in het hart van het zakelijke Amsterdam Zuidas, open voor iedereen. Met onderscheidende horeca, unieke plekken om te werken, en programma’s, lezingen en debatten op het gebied van persoonlijke groei en maatschappelijk engagement. Op dit moment hebben wij ongeveer 20 werknemers.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Vanuit de visie van De Nieuwe Poort willen we graag iets betekenen voor de samenleving. Hierbij hoort ook het ‘dienen’ van diegenen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen en toegang heeft tot de arbeidsmarkt.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Op het moment hebben we meerdere mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt bij ons werken. Ieder is binnengekomen met zijn eigen verhaal en ervaringen, maar geheel opgenomen in het team van De Nieuwe Poort.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Over het algemeen hebben wij alleen positieve ervaringen met het aannemen van mensen die een langere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze mensen zetten zich vaak dubbel en dwars in. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk en het zien van hun vooruitgang geeft veel voldoening.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

De knelpunten die wij in De Nieuwe Poort hebben ervaren is dat er met name in het begin een wat intensievere begeleiding nodig is. Belangrijk is dan ook om ruim de tijd te nemen voor het inwerken en hier ook extra gemotiveerd personeel voor in te zetten.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Met name in de keuken creëren wij veel ruimte en plaats voor mensen met een kwetsbare positie ten opzichte van de arbeidsmarkt. We vinden het dan ook zeer inspirerend dat één van onze werknemers, die een tijd op straat heeft geleefd, er nu aan toe is om aan de koksopleiding te beginnen. Hij heeft inmiddels woonruimte gevonden en is met veel enthousiasme bij ons aan het werk.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

De Nieuwe Poort is een maatschappelijk betrokken stichting en wil zich ook zo profileren. Door ons te verbinden aan De Normaalste zaak maken wij duidelijk dat we ons hier echt voor inzetten. De Normaalste Zaak is een mooi initiatief dat goed aansluit op onze eigen visie.

Deel dit bericht