Subsidieregeling generieke werkgeversvoorziening wordt verruimd


Update 4 december 2020: De internetconsultatie is inmiddels gesloten. De Normaalste Zaak heeft samen met AWVN, VNO-NCW en MKB Nederland een reactie ingezonden met onder meer een drietal kanttekeningen over de voorgestelde subsidieverplichtingen.
Lees hier onze reactie

Op dit moment ligt het ‘Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorziening’ ter internetconsultatie. Het kabinet hoopt dat door het besluit de werkgelegenheid voor mensen met een beperking bij reguliere werkgevers toeneemt.

Achtergrond

Wanneer een werkgever werknemers met een arbeidsbeperking in dienst wil nemen, zijn er soms grote aanpassingen nodig binnen het bedrijf. Dergelijke aanpassingen aan het pand of op de werkplek zijn vaak duur, zeker als het om meer werknemers gaat. Met de ‘pilot generieke werkgeversvoorziening’ wil het kabinet werkgevers met een subsidie helpen deze aanpassingen te doen. Werkgevers kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij UWV

Drie wijzigingen

Het besluit dat nu ter consultatie ligt, maakt mogelijk dat de regeling op drie punten wordt verruimd:

  • Ten eerste hoeft de werkgever niet langer bij de subsidieaanvraag al op te geven wie de beoogde werknemers zijn die van de voorziening gebruik gaan maken. Daarmee wordt het mogelijk om organisaties toegankelijker te maken voor toekomstige werknemers.
  • Ten tweede wordt gebruik van de voorziening ook mogelijk voor mensen met een beperking uit de doelgroep van de Participatiewet. Voorheen was de doelgroep beperkt tot werknemers met een WIA- of Wajong-uitkering.
  • Voorheen moesten zogeheten ‘meeneembare werkvoorzieningen’ door de werknemer aangevraagd worden. Het betreft doorgaans persoonsgebonden hulpmiddelen die de werknemer mee kan nemen naar een eventueel volgende werkgever, denk aan een brailleleesregel of orthopedische werkschoenen. Het kabinet wil dat het ook voor de werkgever mogelijk wordt een subsidieaanvraag te doen voor werkplekaanpassingen die tevens kwalificeren als meeneembare voorziening.

Heb je al een subsidieaanvraag gedaan en zijn er specifieke ervaringen of bepaalde verbeterpunten die je het kabinet mee wil geven? Stuur dan voor 2 december jouw input naar info@denormaalstezaak.nl zodat we jouw inzending mee kunnen nemen in een reactie namens De Normaalste Zaak. Je kunt uiteraard ook individueel reageren.

Je kunt hier reageren op de internetconsultatie