Subsidie voor interne jobcoaching


Werkgevers met een werknemer met een langdurige ziekte of handicap kunnen subsidie voor interne jobcoaching ontvangen. Een interne jobcoach is een medewerker uit de eigen organisatie, die de werknemer begeleidt bij het uitvoeren van zijn werk.

Na een proefperiode van 2 jaar is vanaf 1 januari 2015 de inzet van een interne jobcoach wettelijk geregeld. De werkgever en de werknemer moeten om in aanmerking te komen voor de subsidie aan een aantal voorwaarden voldoen:

De werknemer met een ziekte of handicap:

  • heeft structureel functionele beperkingen;
  • heeft een contract voor minimaal 6 maanden en minimaal 12 uur per week;
  • heeft een loonwaarde van minimaal 35% van het wettelijk minimumloon;
  • hoort niet bij de doelgroep van de Participatiewet.

De werknemer die begeleidt:

  • heeft een training gevolgd om werknemers met structureel functionele beperkingen te begeleiden (bijvoorbeeld een Harrie-training of via een kenniscentrum de training praktijkopleider plus);
  • heeft aantoonbaar ervaring met het geven van werkinstructies en met de werkzaamheden die de medewerker dient uit te voeren.

De omvang van de begeleiding is een percentage van het aantal door de medewerker met de arbeidshandicap gewerkte uren. In het eerste jaar betreft het maximaal 15% van het aantal overeengekomen werkuren, het tweede jaar 7,5% en vanaf het derde jaar 6%.

Lees alle regels en uitzonderingen:
Staatscourant beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015

Vraag een subsidie voor interne jobcoaching aan:
Interne jobcoach