SUEZ: Wij zorgen voor de randvoorwaarden, kandidaten moeten het uiteindelijk zelf doen


SUEZ-1

SUEZ, het voormalige SITA, is een afvalmanagementbedrijf met 40 vestigingen en ruim 2.000 medewerkers in Nederland. Het maakt deel uit van de internationale SUEZ groep. Corporate Recruiter Claudia van Triest zet zich in om kandidaten met een arbeidsbeperking naar het bedrijf te halen. We denken niet vanuit beperkingen, maar vanuit mogelijkheden.

Dat wij met onze manier van leven de natuurlijke grondstoffen in hard tempo aan het uitputten zijn, is wel min of meer een geaccepteerd feit. Meer discussie is er over de manier waarop we dit kunnen veranderen. Claudia van Triest en SUEZ zijn er van overtuigd dat innovatief hergebruik van afval een belangrijke rol kan spelen.

“Op dit moment is een grondstofrevolutie gaande. Afval is allang niet meer iets om weg te gooien, maar is een grondstof. Als SUEZ nemen we het voortouw om zoveel mogelijk afvalstoffen te recyclen. Met afvalstoffen die niet te recyclen zijn, wekken we nieuwe energie op. 53% hiervan is groene stroom.  Zo komen we dicht in de buurt van de ideale circulaire aanpak.”

Variëteit aan functies

SUEZ werkt voornamelijk in opdracht van gemeenten en bedrijven en biedt de hele keten aan dienstverlening: van inzamelen tot het verwerken van afvalstromen en de afzet van nieuwe grondstoffen. Dat betekent dat het bedrijf veel verschillende soorten functies kent. “Die enorme variëteit – van ongeschoold werk tot hele specifieke functies waar een hoger opleidingsniveau voor nodig is – maakt dat we op veel verschillende niveaus banen voor mensen met een beperking kunnen aanbieden.”

Van Triest noemt SUEZ een bedrijf dat waar mogelijk waarde toevoegt aan de maatschappij. Zo werd er eerder al een Wajong-pilot gestart en biedt het regelmatig werk aan mensen uit deze doelgroep. “Wij vinden het vanzelfsprekend dat een bedrijf van onze grootte midden in de samenleving staat. Dat laten we ook zien door ons in te zetten voor een circulaire en inclusieve economie. Op dit moment denken we nog niet aan concrete aantallen, al willen we natuurlijk voldoen aan de Banenafspraak.”

Mogelijkheden in beeld

Dat betekent in eerste instantie dat Van Triest mogelijkheden ziet in lager of ongeschoold werk. Maar op de langere termijn ziet ze zeker ook mogelijkheden op meer administratieve functies. Om dat beter in beeld te krijgen, wordt de organisatie van SUEZ binnenkort doorgelicht. “Wij zorgen voor de randvoorwaarden, bijvoorbeeld intensieve begeleiding, maar de Wajong-pilot heeft ons wel geleerd dat de kandidaten het uiteindelijk zelf moeten doen. Het is niet voor iedereen geschikt. ”

Daarmee doelt Van Triest over de fysieke belasting die veel banen in de afvalverwerking met zich meebrengen, maar zeker ook op de motivatie die kandidaten op moeten brengen. “Het is ons doel om een win-winsituatie te creëren, met medewerkers die graag voor ons werken en de kansen pakken die iedereen bij ons krijgt.”

Deel dit bericht