Suppoort: Iedereen wil gezien en gehoord worden


Marjo Verheij en Ilse Ruijgrok besloten na 16 en 26 jaar in dienst bij een zorginstelling dat het tijd was om op eigen benen te gaan staan. Sinds vorig jaar februari organiseren ze met hun bedrijf Suppoort activiteiten om sociale inclusie te stimuleren. Sport is volgens hen een belangrijk middel om mensen met een beperking te helpen.

Suppoort traint niet alleen mensen met een beperking, Verheij en Ruijgrok begeleiden en coachen ze ook en organiseren evenementen waar bedrijven en cliënten elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast helpen ze ook werkgevers bij de omgang met de doelgroep.

Zelfvertrouwen

“Sport helpt bij het opdoen van zelfvertrouwen. Dat is het eerste belang,” vertelt Ruijgrok . “Maar wij organiseren het zo, bijvoorbeeld in onze hardloopploeg, dat mensen niet alleen sporten, maar het samen doen. Dus versterkt dat ook hun sociale vaardigheden. Het is als het ware een speelse manier om mensen voor te bereiden op het werkzame leven.”

Hoewel het nut ervan dus als een paal boven water staat, is het niet altijd makkelijk om mensen te overtuigen mee te gaan sporten. Dan komt het aan op persoonlijk contact. “Veel mensen willen wel, maar durven niet. Ze moeten eerst een drempel over,” zegt Verheij. “Dat lukt alleen als je ze heel persoonlijk kunt begeleiden. Daar komt onze jarenlange ervaring van sporten met deze doelgroep en het werken bij een zorgaanbieder natuurlijk goed van pas.”

Inleven

In hun eerdere baan leerden Verheij en Ruijgrok zich in te leven in hun cliënten. Ze noemen dat echt cruciaal. Ruijgrok: “Iedereen wil gezien en gehoord worden. Je kunt mensen niet motiveren of enthousiasmeren als je ze niet serieus neemt. Daar moet je dus veel tijd en echte belangstelling in de ander steken. Anders werkt het niet.”

De twee professionals van Suppoort zetten in op persoonlijke begeleiding, maar weten dat ze ook anderen nodig hebben om echte sociale inclusie te bereiken. In Purmerend, de gemeente waar ze voornamelijk actief zijn, werkten ze daarom samen met de lokale atletiekvereniging, Runnersworld en de Stichting marktstadrun.

Met resultaat, want alle verenigingen hebben inmiddels hun deuren geopend voor mensen met een beperking. Het initiatief hiervan ligt bij het platform Special Forces, mede opgezet door Marjo Verheij met de gemeentelijke instantie Spurd en Rijser Transport. “Sportverenigingen zijn enorm belangrijk. Dankzij een gedeelde hobby kunnen mensen elkaar heel spontaan leren kennen en krijgt iedereen de kans om mee te doen. Dat is onbetaalbaar,” claimt Verheij.

In de spotlight

Om de sprong van sport naar werk te maken, organiseert Suppoort evenementen waarbij de sporters met een beperking in de spotlights worden gezet en potentiële werkgevers kunnen ontmoeten. Ook bij die evenementen zetten  Verheij en Ruijgrok in op persoonlijk contact. “In onze ervaring worden mensen veel te snel ergens geplaatst als er plek is, maar wordt er veel te weinig aan mensen met een beperking gevraagd: ‘wat wil je zelf nou eigenlijk?’ Terwijl iedereen weet dat motivatie van doorslaggevend belang is om een duurzame, succesvolle plaatsing te krijgen,” vertelt Ilse.

Naast de motivatie van de medewerker zijn ook de houding van de werkgever en de collega’s van belang. Suppoort ondersteunt ook hier. Het biedt persoonlijke begeleiding en publiceerde al een aantal brochures en e-books over dit onderwerp. Ruijgrok vat de belangrijkste tips samen: “Er moet draagvlak zijn in een organisatie. De werkplek moet passend zijn ingericht en het is enorm positief als er een buddy of vaste begeleider is waar de kandidaat altijd bij terecht kan.”