Sweco: Liever goed en zorgvuldig, dan supersnel en niet blijvend


Ingenieursbureau Sweco ondersteunt opdrachtgevers bij projecten op het gebied van energie, duurzaamheid en infrastructuur. In Nederland werken er circa 1.800 mensen voor de Zweedse multinational. Versterking krijgt het ingenieursbureau daarbij de komende jaren van een aantal medewerkers – 40 in 2026 – die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet.

“Kennisintensief en specialistisch,” zo omschrijft Susan Spiekerman het werkniveau bij Sweco. “Onze ingenieurs werken aan de samenlevingen en steden van de toekomst.” Als zelfstandig adviseur is Spiekerman bij Sweco actief als aanspreekpunt en coördinator voor de uitvoering van de Participatiewet. “We voeren de regie over grote projecten, met name voor overheden, op het gebied van wegen, rails, water en ecologie. De uitvoering van die infrastructurele projecten wordt door onderaannemers gedaan, bij Sweco werken dus vooral adviseurs en projectleiders.”

Pioniersfase

De afgelopen tijd realiseerde het ingenieursadviesbureau vier plaatsingen, in 2018 wil Sweco het dubbele aantal halen. “We zijn nu zes maanden op weg en er is al ontzettend veel gebeurd. We zien inclusie als een collectieve verantwoordelijkheid, waar we als Sweco volledig achter staan. Daarom werken we er hard aan om in 2026 het uiteindelijke doel, 40 medewerkers met een arbeidsbeperking, te halen.”

“Het is een beetje de pioniersfase,” zo beschrijft Spiekerman haar ervaringen van de afgelopen maanden. “We zijn langzaam aan het ontdekken hoe we de inclusieve manier van werken het beste kunnen implementeren. Daarbij staat voorop dat we het liever goed en zorgvuldig doen, dan supersnel maar niet blijvend.”

Niet alleen social return

Omdat Sweco veelal op projectbasis voor opdrachtgevers werkt, krijgt het regelmatig te maken met eisen op het gebied van social return. Samen met de projectleiders zoekt Susan naar functies die mensen uit de doelgroep binnen zo’n project uit kunnen voeren. “Dat kan heel divers zijn. Er zijn altijd taken te bedenken. Zo zijn er op elk project ook altijd administratieve taken te vinden die misschien prima geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Per project onderzoeken we de mogelijkheden en zoeken er mensen met bijpassende talenten bij.”

Niet alleen in het kader van social return zet Sweco zich in voor inclusie. Ook binnen de vaste organisatiestructuur hebben Spiekerman en haar collega’s een aantal werkplekken gerealiseerd. “Dat hebben we op ondersteunende functies gedaan, maar we kijken ook verder in de organisatie. Zo hebben we bijvoorbeeld ook hoger opgeleide kandidaten uit de doelgroep een baan aan kunnen bieden.”

Borgen

De begeleiding is bij Sweco binnen de teams geregeld, al kan er ook een beroep worden gedaan op externe jobcoaching. Binnen elk team zijn er vaste begeleiders die als eerste aanspreekpunt fungeren. “Het is echt mooi om te zien hoe de kandidaten zijn opgevangen door de collega’s. Bij de ene kandidaat loopt het meteen, dan kun je het natuurlijk sneller loslaten. Mocht er meer begeleiding nodig zijn, dan bieden we, via ons Social Return-loket, dat maatwerk graag.”

De komende maanden wil Spiekerman de pioniersfase afronden en de tweede fase van inclusie vorm gaan geven: borgen in de organisatie. “We werken hard aan de interne communicatie. Om inclusie te laten slagen, moeten we iedereen in de organisatie meenemen. Zodat het uiteindelijk vanzelfsprekend wordt.”