SZW wil ‘Simpel switchen in de participatieketen’


Het afgelopen jaar sprak het ministerie van SZW met stakeholders in de participatieketen. Over de acties zijn die daaruit volgen, stuurde staatssecretaris Van Ark op 27 december een brief aan de Tweede Kamer: Simpel switchen in de participatieketen.

Het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) is afgelopen jaar in gesprek gegaan met de stakeholders in de participatieketen – mensen met een beperking, werkgevers, gemeenten, zorgaanbieders, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Doel was erachter te komen welke drempels en angsten er zijn om aan het werk te gaan en hiervoor oplossingen aan te dragen.

In de Kamerbrief van 27 december 2018 belooft Van Ark voor de zomer een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen, waarin maatregelen zijn uitgewerkt die ervoor zorgen dat meer werken loont, dat Wajongers altijd terug kunnen vallen op de Wajong en dat Wajongers hun uitkering behouden als zij onderwijs volgen. Ook zou het mogelijk moeten worden, dat mensen die vanuit de bijstand gaan werken makkelijker terug kunnen vallen op hun uitkering als het werk ophoudt.

Wanneer mensen met een WIA-uitkering aan het werk gaan, worden ze vijf jaar lang niet herbeoordeeld. Dit maakt het voor hen aantrekkelijker om terug te keren naar de werkvloer.

Verder wil Van Ark de aansluiting tussen (arbeidsmatige) dagbesteding en (beschut) werk én de aansluiting tussen beschut werk en banenafspraak verbeteren.

Hier vindt u het bericht van het ministerie van SZW met de Kamerbrief ‘Simpel switchen in de participatieketen’.

Deel dit bericht