BureauDoet: Waardeer mensen naar hun vermogen


9179f59a99324c0a895d438cbc091e67BureauDoet (voorheen Talent als Bedrijfsmodel) gelooft in mensen, of beter gezegd: in het potentieel van mensen. José en haar collega’s Kim Stegeman en Joyce Leeftink leren opdrachtgevers daarom de talenten van hun medewerkers beter te benutten en dat doet ze op een zo praktisch mogelijke manier. “Mooie plannen zijn er genoeg op de wereld, plannen vind ik niet interessant,” zegt Fikenscher. “Het gaat om het doel en de concrete manier om dat doel te bereiken.”

Concreet advies

Om zo concreet mogelijke dienstverlening te kunnen bieden, ontwikkelde BureauDoet een hands-on approach. Die begint met een analyse op basis van interviews met alle werknemers van een bedrijf of afdeling. “Je moet eerst terug naar de kern. Vaak gaat het om luisteren naar je medewerkers, daar gaat veel mis. Je kunt als werkgever niet al je mensen generiek behandelen. Als je talent wilt stimuleren, moet je op zoek naar een individuele benadering.”

De opdrachtgevers moeten overigens niet verwachten dat Fikenscher al het werk voor ze komt doen, haar rol ligt in de begeleiding. “Laten we elkaar niet voor de gek houden. Als wij binnenkomen met een advies en dat vervolgens zelf een paar maanden uitvoeren, dringt het niet echt in de organisatie door. De werkvloer, het management, daar moeten de aanpassingen vandaan komen. Anders heeft het geen zin.”

Mensen met een beperking

Dezelfde houding heeft Fikenscher ten opzichte van de inclusieve arbeidsmarkt. Ze is er van overtuigd dat veel bedrijven gouden kansen laten liggen als ze niet openstaan voor mensen met een beperking. “Elk onderzoek wijst uit dat diversiteit op de werkvloer goed is voor de productiviteit. Dat is punt één, maar daarnaast is het ook bekend dat medewerkers uit deze doelgroep in de eerste fase weliswaar meer inspanning vragen van hun werkgever, maar uiteindelijk ook heel veel teruggeven omdat het over het algemeen heel loyale, gemotiveerde werknemers zijn.”

Om van de inclusieve arbeidsmarkt een succes te maken, moeten ondernemers volgens Fikenscher nog meer overtuigd worden van de voordelen. Zelf geeft ze het goede voorbeeld door bij haar opdrachtgevers altijd te zoeken naar plaatsen voor mensen met een beperking. “Het levert enorm veel op en zo moeilijk is het ook allemaal niet. We moeten het gewoon doen met z’n allen. Er is zoveel onontdekt potentieel, dat moeten we benutten.”