Terugblik op een bomvolle Proeferij


Op 15 februari was Assembly Partner in Dordrecht ‘the place to be’ voor werkzoekenden met een beperking en werkgevers in de arbeidsmarktregio Drechtsteden.

Ondanks de griepgolf en dus de nodige afzeggingen, was de opkomst hoog – een zaal vol werkzoekenden met een beperking, werkgevers en de nodige ontzorgers, in totaal bijna 120 man.

Interview: voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt

De middag startte met een interview met Peter Heijkoop, regio-portefeuillehouder, en gastheer Peter Hobbelen van Assembly Partner. Ook twee werknemers van Assembly Partner kwamen aan het woord. Zij gaven aan dat hun beperking zeker geen belemmering is om als werknemer volwaardig mee te doen.

Het leidende gespreksthema was inclusief werkgeven – voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt.

Proeferij van talenten

De Proeferij bestond uit een carrousel van acht tafels, waar werkgevers en werkzoekenden in een ontspannen sfeer konden netwerken. Aan de hand van bijvoorbeeld een kwaliteitenspel, het spel Jenga of een cv-check konden zij met elkaar kennismaken. De Proeferij was vooral bedoeld, om de talenten van de werkzoekenden te laten zien en te benoemen.

Daarnaast was er de mogelijkheid om een profielfoto te laten maken, gaf de Kledingbank Zwijndrecht kledingtips en konden men samen hapjes maken, met dank aan Nannings catering.

In de krant

Het was een geweldige opsteker voor de initiatiefnemers – De Normaalste Zaak / 99vanDrechtsteden in een uitstekende samenwerking met Baanbrekend Drechtsteden, Werkgevers Drechtsteden, Werkbank Drechtsteden en Hestia Werkt – en iedereen die hierbij betrokken was, dat het AD een paginagroot artikel wijdde aan dit evenement. De kop van dat artikel verwoordde het heel mooi: “In hun beperking schuilt soms juist de kwaliteit”.

Vervolg

Na afloop werden al de nodige tips gegeven voor een vervolg. In ieder geval de volgende Proeferij in een grotere ruimte!

Verder zullen we een aantal onderwerpen rond inclusief werkgeven verder uitdiepen in verschillende themagroepen.

Wie meer informatie wil over de 99vanDrechtsteden kan terecht op 99vandrechtsteden.nl of contact opnemen met Arie van den Herik, arievandenherik@denormaalstezaak.nl of 06-51508417.