Terugblik uitwisselingssessie ‘werkbehoud’


Tijdens onze online uitwisselingssessies voor inclusieve werkgevers delen we ervaringen en uitdagingen in ‘coronatijd’ en bespreken we relevante inclusiethema’s. Op maandag 30 november stond onze uitwisselingssessie in het teken van werkbehoud voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Werkgevers zien in de nabije toekomst een uitdaging in werkbehoud, omdat reeds getroffen maatregelen – zoals het aanpassen van werktijden of afscheid nemen van flexibele krachten – niet eindeloos toereikend zijn. Anderzijds zijn er werkgevers die vacatures niet vervuld krijgen. Veel organisaties zijn tijdelijk geholpen met instrumenten uit het steunpakket, maar hebben ook behoefte aan alternatieve oplossingen en flexibiliteit. Daarom hadden we drie gastsprekers uitgenodigd die allemaal op eigen wijze manieren vonden om ook in deze tijd (kwetsbare) medewerkers aan het werk te krijgen en te houden.

AMC

Astrid Bijl, Hoofdverpleegkundige cardio thoracale chirurgie, heeft vanaf 2016 een functiecreatie-traject binnen haar afdeling uitgevoerd en daarmee een nieuw, verbeterd zorgproces ontworpen. Een afsplitsing van HBO/MBO-taken binnen de functie verpleegkundige leidde tot de rol ‘zorgondersteuner’ (MBO-). Statushouders en herintreders met een zorgachtergrond en werkzoekenden zonder zorgachtergrond ondersteunen verpleegkundigen in hun werk. Door deze aanpak is 3 ton op 2.1 miljoen bespaard en hoeven verpleegkundigen minder te switchen tussen randzaken en de initiële zorgvraag.

Hell’s Kitchen Horeca Groep

Masha de Romph, tijger in het Web bij Hell’s Kitchen Horeca Groep, en Marijke van den Brink, Adviseur Rijnmond Werkt Door bij Randstad Groep, vertellen over wat de horecasluiting heeft betekend. HKHG heeft het aantal contracturen moeten verlagen en werkt met een minimale personeelsbezetting. Dit staat in contrast met de periode vóór corona, toen de behoefte aan personeel zeer groot was en er vanuit HKHG zelfs opleidingstrajecten zijn gestart. Toen de horeca moesten sluiten, heeft HKHG flexibiliteit van hun personeel gevraagd door tijdelijk branche overstijgend uitgeleend te worden in de productie en salesforce. Op dit moment is HKHG ook in gesprek met een thuiszorgorganisatie die hulp nodig heeft. Een goede match, want: “De mensen in de horeca zijn flexibel, schakelen snel en pakken snel dingen op.”

Mobiliteitscentrum Schoonmaak

Sylvia de Gunst vertelt dat het Mobiliteitscentrum Schoonmaak in april vanuit de behoefte rondom werkbehoud is opgericht. Daar waar Groot Amsterdam en Schiphol een overschot aan personeel hebben, zijn er in andere regio’s wél vacatures. Er werd ‘collegiaal uitlenen’ geïnitieerd, waarbij de arbeidsvoorwaarden van de huidige werkgever leidend zijn. Tot nu toe zijn er ruim 200 medewerkers tijdelijk op een andere plek aan het werk gegaan.

Break-outs

Voor de uitwisseling werden de deelnemers onderverdeeld bij de gastsprekers. Hieronder staan een aantal van de tips en conclusies die voorbij kwamen:

  • “Begin vanuit HR een interne markplaats voor medewerkers met te veel of juist te weinig werk of zoek naar werkervaringsplaatsen buiten de organisatie.”
  • “Train en begeleid flexkrachten naar andere sectoren om andere kwetsbare werknemers zo te begeleiden en te behouden. Zet vol in op de verschillende leefgebieden (financiële gezondheid, taalvaardigheid, mantelzorg, werk/privé balans) om ervoor te zorgen dat mensen geïnspireerd aan het werk blijven.”
  • “De no-risk polis – die veel medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben – is nu een extra reden om met name van deze collega’s geen afscheid te nemen.”
  • “Leg de verantwoordelijkheid voor ondersteuning ook bij de persoon zelf neer; laat mensen zelf de randvoorwaarden definiëren. Stimuleer medewerkers met angst voor corona om hulp in te schakelen van een praktijkondersteuner van de huisarts.”
  • “Wanneer er sprake is van een (tijdelijke) nieuwe of alternatieve werkplek, zorg dan voor een meeloop- of introductiedag.”

De komende tijd gaan we door met het betrekken van werkgevers bij verschillende vormen van baancreatie. We volgen de verschillende initiatieven voor collegiale in- en uitleen en branche overstijgende uitleen om werkgevers met een tekort of teveel aan personeel te ondersteunen.