Themabijeenkomst 31 mei 99vanMaastricht-Heuvelland


Bij Van der Valk in Urmond vond op 31 mei een themabijeenkomst plaats van de 99vanMaastricht-Heuvelland. De leden zijn samen aan de slag gegaan met 3 thema’s en deelvragen. In interactieve workshops hebben de leden vragen uitgewerkt en waar nodig vervolgafspraken gemaakt.

De besproken thema’s waren:

  1. Interne Organisatie
  2. Vinden van geschikte kandidaten
  3. Vergroten van kring Inclusieve Werkgevers

1. Interne organisatie

Mensen met een beperking geven een menselijke impuls aan het bedrijf en verbeteren de bedrijfscultuur. Maar, uiteraard zijn er ook wel eens problemen. Daarom is draagvlak binnen de gehele organisatie cruciaal. Om die te garanderen helpt het als op elke organisatielaag een aanspreekpartner (issue eigenaar) actief is. Dat versterkt het verantwoordelijkheidsgevoel en de passie van de organisatie zelf. Begeleiding vanuit een positieve houding laten plaatsvinden.

2. Vinden van geschikte kandidaten

Het is van belang om de samenwerking op te zoeken tussen bedrijven, kandidaten en vacatures. Om een goed beeld te krijgen van alle stakeholders helpt het als regionale partijen met betrekking tot de vraag en aanbod naar medewerkers in kaart worden gebracht. Indien mogelijk krijgen deze samenwerkingen een structureel karakter zodat ervaringen regelmatig uitgewisseld kunnen worden. Als voldoende motivatie aanwezig is, kan werk aangepast worden. Maar om tot succesvolle matches te komen, hebben werkgevers een beter beeld nodig van de mogelijkheden van de kandidaten.

3. Vergroten van de kring van inclusieve werkgever in de regio

Alle deelnemers willen hun eigen netwerk gebruiken om de kring inclusieve werkgevers te vergroten. Bijvoorbeeld door bij elke bijeenkomst een gastbedrijf mee te nemen en te enthousiasmeren. Ieder kwartaal zal er een bijeenkomst zijn. De eerstvolgende bijeenkomst staat in september 2017 gepland, maar ook tussentijds (en informeel) zullen de deelnemers samenkomen om thema’s uit te werken en af te stemmen.

Vervolgafspraken

  • Bedrijven / leden spreken af tussentijds ook informeel en in kleinere verbanden samen te komen
  • De leden zullen allen enkele concrete praktijkvoorbeelden van situaties waar werkzoekenden met een beperking tegenaan lopen uitwerken, registreren en de volgende bijeenkomst deze kennis delen. De Normaalste Zaak kan de uitwerking en problematiek opschalen naar beleid en wetgevende instanties. Het voorbeeld dat aan de orde kwam heeft betrekking  op medewerkers met een beperking die willen werken maar een ‘beperking’ ondervinden door de huidige wet- en regelgeving. Ze worden gekort op zekere inkomens en durven de stap soms niet te nemen, bijvoorbeeld uit angst hun hypotheek niet meer te kunnen betalen.
  • Gdcbusiness als coördinator van de 99vanMaastricht-Heuvelland zal conform verzoek een ledenlijst met e-mailadressen  en telefoonnummers samenstellen en verspreiden onder de leden. Gdcbusiness zal de verdeling van bedrijven over de themagroepen verspreiden, leden kunnen zich nog steeds aanmelden.