Themabijeenkomst kennisdeling: Trends op de arbeidsmarkt


Op 4 september kwam de themagroep kennisdeling bijeen om de trends op de arbeidsmarkt te bespreken. Afgevaardigden van Universiteit Utrecht, I-did, U-stal, PGGM, UMC, KvK, Jobstap, Berenschot en natuurlijk De Normaalste Zaak schoven aan bij Portaal.

Na de kennismaking hield Hester Dijkstra – te Riet (UMC) een presentatie over trends op de arbeidsmarkt, gebaseerd op een onderzoek van Paul de Beer.

De trends zijn:
• Flexibilisering
• Robotisering
• Betekenisrevolutie
• Krapte op de arbeidsmarkt
• Meten is weten

Hoe passen deze trends bij een inclusieve arbeidsmarkt?
Organisaties denken steeds meer na over hun maatschappelijk toegevoegde waarde. MVO wordt tegenwoordig veel genoemd in jaarrapportages en social return wordt steeds meer toegepast. We kunnen handig inspelen op krapte en werkdruk door taken weg te halen bij functies die moeilijk vervulbaar zijn.
Ook kwam het model van inclusieve arbeidsorganisaties van de Argumentenfabriek en AWVN aan bod. Hierin staan kenmerken van besturing, werkenden, cultuur, omgeving en financiën opgenomen, om een idee te krijgen hoe je je organisatie op deze punten kunt inrichten.

Succesverhalen
Voorafgaand aan de presentatie werd iedereen gevraagd om een voorbeeld aan te leveren van een succesvolle plaatsing in het kader van de Banenafspraak in het afgelopen jaar. Iedereen kreeg de mogelijkheid om de succesverhalen te delen.
• Portaal vertelt over een baan die ontstaan is door jobcarving i.c.m. jobcreatie. Deze is mede tot stand gekomen door de betrokken en duurzame begeleiding van een interne “Harrie”.
• De Universiteit Utrecht heeft iemand aangenomen die een aandoening heeft in het autistisch spectrum. Deze functie is ook ontstaan door jobcarving, op initiatief van één van de eigen medewerkers.
• De OK-ondersteuning bij het UMC is mede succesvol dankzij het team. Zo zijn er twee dove medewerkers geplaats die helpen met taken waar de OK-assistenten anders niet aan toe waren gekomen.
• De Kamer van Koophandel vertelt over een werkplek die ontstaan is door functiecreatie. En dat het succes ook zit in hoe het team met de nieuwe medewerker omgaat. Het is belangrijk dat de kandidaat geen voorkeursbehandeling krijgt.
• I-did vertelt over de plaatsing van een alleenstaande moeder die zelfs haar verhaal persoonlijk heeft verteld aan staatssecretaris Tamara van Ark.

De volledige bijdrage van de best practices tref je in de presentatie die deze ochtend gegeven werd, met directe linkjes naar onderzoeken en modellen.

Vervolg
Op 27 november vindt er een nieuwe themabijeenkomst plaats waarin het thema “statushouder” centraal staat. Ook bedrijven van het Grote Bedrijven Netwerk van De Normaalste Zaak worden hiervoor uitgenodigd.