Begeleiding op de werkvloer


Wanneer je organisatie een nieuwe medewerker met een ondersteuningsbehoefte verwelkomt, is het zaak dat je als werkgever de begeleiding op de werkvloer op een passende manier inricht. Hiervoor zijn verschillende opties.

Welke opties mogelijk, hangt samen met de uitkeringspositie van de betreffende
medewerker. Dat betekent dus ook dat het van de situatie afhangt of je bij gemeente of bij UWV moet zijn.

Wel kunnen we generieke informatie geven over welke verschillende vormen van begeleiding er zijn, welke overwegingen bij de verschillende typen begeleiding horen en op welke voorzieningen en/of regelingen zowel werknemers als werkgevers aanspraak kunnen maken.