Uitslag enquête


De partners van De Normaalste Zaak hebben samen meer dan tienduizend medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst (10.889 FTE). Dit blijkt uit de enquête die deze zomer onder partners gehouden is. Op basis van ambities is te verwachten dat dit aantal zal toenemen. 75% van de 110 partners heeft de enquête ingevuld.

Ambities
Bedrijven die de beslissing nemen om partner te worden van De Normaalste Zaak hebben ambities op het gebied van inclusief ondernemen. In de meeste gevallen hebben deze ambities betrekking op het aannemen/in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn echter ook bedrijven die zich aansluiten bij De Normaalste Zaak met het oog op netwerken, en het delen van kennis en informatie met gelijk gestemde ondernemers. Op basis van deze ambities is te verwachten dat het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt die in dienst en of gedetacheerd zijn bij partners van De Normaalste Zaak (nu ongeveer 10.889 FTE) zal toenemen.

Stappen richting een inclusieve organisatie
Enkele partners van De Normaalste Zaak zijn opgericht met als kerndoel inclusief ondernemen. Maar het leeuwendeel van de partners hebben inclusief ondernemen als subdoel. De laatst genoemde categorie bedrijven hebben over het algemeen twee stappen gezet om hun organisatie inclusiever te maken. Allereerst is de interne en externe communicatie afgesteld op inclusief ondernemen. Intern om draagvlak te creëren binnen de organisatie en extern om informatie en kennis te delen en relaties te behouden en versterken. Het aannemen/detacheren van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt is een tweede gemaakte stap.

Het rendement
Inclusief ondernemen bezorgt partners van De Normaalste Zaak voldoening en leidt tot draagvlak bij de medewerkers. Maar ook heeft inclusief ondernemen een positief effect op externe stakeholders met de nadruk op opdrachtgevers zoals gemeentes en steeds vaker grote bedrijven die werkzaamheden uitbesteden. De erkenning van opdrachtgevers wat betreft inclusief ondernemen leidt lang niet altijd tot een opdracht. Wel is het een stap in de gewenste richting. Daarnaast helpt inclusief ondernemen bij het invullen van de vacatures.

De knelpunten
Inclusief ondernemen gaat echter niet zonder slag of stoot, de partners ervaren over het algemeen een aantal knelpunten. Zo wordt de samenwerking met UWV, gemeenten en de landelijke overheid regelmatig genoemd als knelpunt. Gevolg is dat het werven en selecteren van geschikte mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als lastig wordt ervaren. Ook wordt de inwerktijd en productiviteit van de werknemers met een arbeidsbeperking als knelpunt genoemd. Het laatste knelpunt dat de partners noemden is het financiële aspect, hoe wordt inclusief ondernemen winstgevend?

De oplossing
De helft van de respondenten geeft aan dat de eerder genoemde knelpunten verholpen zijn. Communicatie staat bij het oplossen van de knelpunten centraal. Door middel van zowel interne als externe communicatie wordt draagvlak gecreëerd, waar vervolgens transparante afspraken uit resulteren. Het verbeteren van de werving en selectie heeft raakvlakken met de zojuist genoemde communicatie. Dit knelpunt wordt opgelost door middel van goede communicatie met UWV en gemeenten. Daarnaast worden alternatieve partijen gezocht om mee samen te werken.

Onderwerpen van interesse
Uit een lijst met onderwerpen waren er zeven die uitzonderlijk vaak gekozen werden door de respondenten als onderwerp van interesse. Hieronder volgt de lijst van meest gekozen onderwerpen, van het meest gekozen onderwerp naar het minder vaak gekozen onderwerp.

  • Actuele wet – en regelgeving
  • Participatiewet / Sociaal akkoord
  • Inzicht in subsidies en regelingen
  • Presentatieladder Social Return of PSO
  • (Interne) jobcoaching
  • Autisme op de werkvloer
  • Leiding geven aan mensen met een beperking

Voor meer informatie over de enquête en de resultaten kunt u contact opnemen met Frederick Stuyling de Lange: f.stuyling@awvn.nl of op 06 – 53 37 85 03.