Tijd voor de VSO-Pro-schoolverlaters en de ‘99van’


De Normaalste Zaak staat er goed voor. We gaan door op de ingeslagen weg, waarbij we o.a. lokale werkgeversnetwerken opzetten volgens de formule ‘99van’ en mogelijkheden onderzoeken om werkgevers aan geschikte werkzoekenden met een beperking te helpen, zoals schoolverlaters.

We staan er goed voor. Inclusie wordt steeds normaler in het Nederlandse bedrijfsleven, neem alleen onze groei naar bijna 400 partners vorig jaar. En de nieuwe structuur – als stichting onder de auspiciën van VNO-NCW, AWVN en MVO-Nederland – bewijst dat het belang van onze doelstellingen breed en enthousiast wordt ondersteund.

Dat geeft ons de tijd en de ruimte om door te gaan op de ingeslagen weg. De komende maanden zullen we gebruiken om meer regionale netwerken op te zetten. Op dit moment zijn er vier ‘99van-netwerken: in Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en de regio Den Haag.

In Utrecht, niet voor niets al prominent op de kaart als de geboortestad van Onbeperkt aan de Slag, en Kennemerland staan de netwerken op het punt van oprichting en in elk geval zullen zes andere steden en regio’s nog volgen.

Kandidaten vinden

Die lokale netwerken zijn belangrijk. Want alle banen, dus ook die voor mensen met een arbeidsbeperking, worden uiteindelijk lokaal gecreëerd. Bovendien kunnen bedrijven die bij elkaar in de buurt zijn gevestigd de krachten bundelen en samen optrekken in het contact met overheidsinstellingen, re-integratiebureaus en scholen, met als doel voldoende geschikte kandidaten voor vacatures bij de aangesloten bedrijven.

Regionale netwerken van De Normaalste Zaak komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en organiseren evenementen als Meet&Greets om met arbeidsbeperkte werkzoekenden in contact te komen.

VSO-Pro-schoolverlaters meteen oppakken

Dat brengt mij op het volgende. Tegen de zomer komt er een nieuwe lichting scholieren van het speciaal en praktijkonderwijs (VSO-Pro). Deze categorie schoolverlaters behoort voor het overgrote deel tot onze doelgroep en is nu nog niet gedemoraliseerd door een tocht langs lokketten en bijbehorende bureaucratie. Als we niets ondernemen, zullen veel van deze jongeren er echter niet in slagen om werk te vinden.

Scholen: breng leerlingen en werkgevers(netwerken) bij elkaar

We moeten niet wachten tot deze schoolverlaters eerst een paar maanden thuis hebben gezeten voor we in actie komen. Dan raken ze hun frisheid kwijt en is het in veel gevallen al te laat. Daarom moeten we nu iets doen!

Laat scholen ontmoetingsbijeenkomsten organiseren met geïnteresseerde werkgevers. Ik weet dat veel onderwijsinstellingen huiverig zijn om afspraken te maken met individuele werkgevers, maar onze ‘99 van’-netwerken vormen als representatieve afvaardiging van het regionale bedrijfsleven een geweldige partner. Samen kunnen deze twee partijen ervoor zorgen dat de jongens en meiden meteen op de arbeidsmarkt komen. Want de scholen zouden moeten weten waar de talenten van deze jongeren liggen en de ‘99 van’-netwerken weten waar het werk is.

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen.E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933

Deel dit bericht