Terugblik 28 november: TINK Open Café, techniek en communicatie op de werkvloer, het werkt!


Technologie en inclusie gaan steeds vaker hand in hand. Of het nu gaat om ondersteuning of het wegwijs maken op het werk, het overwinnen van drempels of het creëren van bewustzijn en inclusief gedrag. Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) en De Normaalste Zaak laten zien dat met de inzet van technologie mensen met een beperking beter en efficiënter kunnen werken. Tijdens deze sessie bespraken we hoe technologische mogelijkheden praktische en inclusieve oplossingen bieden voor doven, slechthorenden en mensen die moeite hebben met taal.

Een auditieve beperking of de taal niet of slecht spreken zorgt voor isolement en communicatieproblemen, ook op het werk. Als gevolg hiervan hebben deze groepen een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, niet vanwege een gebrek aan kunde of motivatie, maar door een gebrek aan toegankelijke communicatiemiddelen.

Sprekers Jari Hazelebach, oprichter en directeur van Speaksee en Dora Herkhoff, Community Manager Speaksee lieten zien hoe hun gepatenteerde apparaat met behulp van AI een oplossing biedt voor doven en slechthorenden op de werkvloer.

Nederland telt een half miljoen doven en slechthorenden, waarvan ongeveer 175.000 tot de beroepsbevolking behoort. Voor deze groep is het een uitdaging om actief deel te nemen aan gesprekken en overleggen. Jari heeft van dichtbij meegemaakt wat het betekent om niet mee te kunnen doen. Zijn beide ouders zijn doof en met name zijn vader kwam vaak moe thuis omdat hij moeite had met het volgen van groepsgesprekken. Des te groter was de intrinsieke motivatie van Jari om een oplossing te bedenken voor dit probleem.

Tijdens een groepsgesprek krijgen deelnemers een microfoontje omgehangen, ieder zijn eigen kleur. Alles wat zij zeggen wordt live getranscribeerd en met corresponderende kleuren weergegeven op het scherm van de persoon met de auditieve beperking. (Tot 95% nauwkeurigheid en beschikbaar in verschillende talen) Achtergrondgeluiden worden gefilterd en het apparaat is privacyproof.

Communitymanager Dora is zelf doof en gebruikt het apparaat. Het duurde best een tijd om te wennen, maar nu vindt ze het een fijn en makkelijk hulpmiddel. Omdat er bij Speaksee vaak in het Engels wordt vergaderd, maakt ze ook gebruik van live vertaling naar het Nederlands. Het is op dit moment mogelijk om met vier personen een groepsgesprek te voeren, vanaf 2024 wordt dit uitgebreid naar tien.

Autocaption, live ondertiteling voor digitale groepsgesprekken zoals onder meer vergaderingen, webinars, video’s en trainingen.
Toegankelijkheid evenementen: scan een QR-code en krijg toegang tot transcripties op je eigen scherm, zoals je telefoon.

Inmiddels zijn er meer dan 500 gebruikers en zowel werkgevers als de gebruikers zelf zijn enthousiast. Proefplaatsingen zijn vaker succesvol, werkinstructies zijn makkelijker te geven, de afhankelijkheid van (de beschikbaarheid) van tolken is afgenomen. Het levert kostenbesparingen op en last but not least kunnen doven en slechthorenden volledig meedoen op het werk met het gevoel erbij te horen.

Deelnemende werkgevers gaven aan dit een waardevol instrument te vinden. Met name het op korte termijn organiseren van overleggen is lastig omdat tolken vaak ver van tevoren aangevraagd moeten worden. En het creëert meer mogelijkheden voor doven en slechthorenden op verschillende plekken en voor verschillende functies, dus grotere plaatsingsmogelijkheden. Ook de vertaalfunctie van de app wordt gewaardeerd. Er waren wel vragen over security.

Op dit moment wordt deze voorziening nog niet bekostigd vanuit UWV. Er zijn inmiddels Kamervragen gesteld aan de Minister van SZW. Begin 2024 verwachten we een (positief) antwoord. Zodra hier helderheid over is, berichten we hierover.

Spreker Wendy de Boer, van trainingsbureau ParticipatieTaal over de VaktaalApp

Medewerkers die een vak beheersen, maar de (vak)taal niet of slecht spreken. Nieuwkomers uit een ander land, laagtaligen of laaggeletterden, of praktijkleerlingen met taalniveau A0 tot B1. Hoe zorg je dat deze mensen toch inzetbaar zijn? Trainingsbureau ParticipatieTaal heeft hiervoor de VaktaalApp ontwikkeld. Wendy laat zien hoe de app wordt ingezet, voor wie het beschikbaar is en wat de voordelen zijn.

Er is grote behoefte aan vaardige en taalvaardige mensen. Iemand die een vak verstaat, maar niet de taal, is voor veel functies niet inzetbaar. Een taalcursus is dan een effectief middel, maar vaak gaat dat maar om een paar lessen per week. Met deze app kun je Nederlandse vaktaalwoorden leren, overal en continu. De app bevordert de communicatie, effectiviteit, productiviteit en veiligheid op het werk. Dus winst voor de werknemer, die zijn kansen op de arbeidsmarkt ziet verbeteren. En winst voor de werkgever die de pool aan mogelijke kandidaten ziet vergroten.

De app is geschikt voor anderstaligen, nieuwkomers die Nederlands als tweede of derde taal moeten leren. Lezen, schrijven, luisteren en spreken in combinatie met foto’s zorgen voor een snelle opbouw van de woordenschat. Voor iedere branche of beroep bestaan aparte woordenlijsten, die continu aangevuld en verbeterd worden. Een andere doelgroep vormen de mensen die Nederlands als moedertaal hebben, maar laaggeletterd of laagtalig zijn. Zij kunnen prima meedoen met het dagelijks verkeer, maar hebben moeite met het vakjargon binnen een bepaalde branche. Bijvoorbeeld iemand die als lasser aan de slag kan, maar niet weet hoe bepaalde onderdelen of gereedschappen worden genoemd. Met de app kan ook gemonitord worden. Aan het eind van de week kan precies gezien worden hoeveel tijd iemand geoefend heeft en wat het percentage woorden is, dat iemand succesvol heeft geleerd.

Een laagdrempelig ondersteunend instrument bij taallessen voor alle niveaus. Het maakt taalleren effectief en leuk en zorgt voor een continue groei van vaktaal die landelijk gedeeld kan worden. Deze methode wordt al toegepast voor werkvloertrainingen, sollicitatiecursussen, theorieopleidingen voor rijscholen, praktijkleren en vaardigheidstrainingen.

Deelnemende werkgevers gaven aan dit een mooi instrument te vinden, bijvoorbeeld om statushouders te boeien, binden en te behouden. Hier vind je de vaktaalapp brochure

Twee technologische oplossingen die ervoor zorgen dat meer mensen mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Een brede toepassing voor mensen die zich nu nog niet kwalificeren voor werk. In 2024 blijven KIT en De Normaalste Zaak inclusieve technologische oplossingen delen om de inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen. Houd onze agenda in de gaten voor nieuwe data. En heb je een sprekend voorbeeld hoe technologie bijdraagt aan inclusie, laat het ons weten voor een volgend TINK Open Café op info@denormaalstezaak.nl