TMG: Het is ambitieus, maar de hele organisatie staat erachter


tmg-telegraaf-media-groep

“Iedereen kent TMG van de krant,” zegt Melanie de Graaf, Manager recruitment & Interim Services, van het mediabedrijf. Maar TMG is meer dan de Telegraaf alleen. Het bedrijf heeft zo’n 60 merken, waaronder regionale dagbladen, landelijke radiozenders en tientallen titels die zich richten op lokale nieuwsvoorziening, entertainment en of e-commerce.

Het mediabedrijf heeft zo’n 2.200 medewerkers, in totaal 2.000 fte. “TMG is voortdurend in beweging, het is een heel dynamisch bedrijf. We proberen ons personeelsbestand steeds aan te passen aan de behoeften van de markt.’’

Aardig in beeld

De Graaf denkt dat het gaat lukken om de komende 12 maanden 10 mensen uit de participatiedoelgroep aan een functie te helpen. Op dit moment wordt de TMG-organisatie doorgelicht om een beeld te krijgen van mogelijk geschikte functieprofielen. “We zijn nog niet klaar, maar we hebben het al aardig in beeld.”

De Graaf vindt het belangrijk dat de functies voor de participatiedoelgroep passen binnen de reguliere structuur van het bedrijf. “We willen dit duurzaam aanpakken en mensen aannemen die echt binnen onze organisatie passen. Er zijn verschillende mogelijkheden, in ondersteunende functies, maar ook op de redacties.”

Wie bij het dynamische TMG wil werken moet wel bestand zijn tegen een hectisch beroepsleven. “De druk is niet op elke afdeling even hoog, maar in principe geldt wel dat je het leuk moet vinden om te werken in een snel veranderende omgeving. Daar moet je tegen kunnen of beter nog, daar moet je de uitdaging van inzien.”

Kandidaten selecteren

Na de fase waarbij de mogelijke functies in kaart worden gebracht, volgt het selecteren van kandidaten. De Graaf is van plan in de aanloopfase ondersteuning bij gespecialiseerde bemiddelaars of re-integratiebedrijven te zoeken, maar wil het uiteindelijk volledig inbedden in het reguliere recruitmentbeleid. “Het moet echt part of the programm worden. Dat is een voorwaarde om op er ook op de langere duur voor te zorgen dat we echt duurzaam mensen met een arbeidsbeperking kunnen plaatsen.”

Aan een andere voorwaarde, organisatiebrede ondersteuning, is bij TMG al voldaan. De Graaf kwam in gesprekken met de Raad van Bestuur veel enthousiasme tegen. “Je merkt echt dat er een diepgevoelde wens en behoefte is om TMG nog meer een afspiegeling van de samenleving te laten zijn, op alle denkbare manieren. Dit sluit ook aan bij het duurzaam ondernemen beleid van TMG, dat is geïntegreerd in onze strategie. Nu gaan we dus hard aan de slag om die positieve houding om te zetten in concrete resultaten!”