Toenemende arbeidsmarktkrapte in Noord-Holland: kans voor mensen met een beperking?


In een aantal sectoren wordt het door de krapte op de arbeidsmarkt voor werkgevers steeds lastiger om geschikte medewerkers te vinden. Een van de sectoren waar het personeelstekort nijpend is, is de techniek, een belangrijke motor van de economie. 15% van werkend Nederland (ongeveer 1,2 miljoen mensen) heeft een technische functie, blijkt uit de factsheet ‘Technische beroepen’ die UWV deze maand heeft uitgebracht.

Hoewel de werkgelegenheid toeneemt, heeft deze nog niet het niveau van voor de crisis bereikt. Toch geven sectoren met veel technisch personeel aan, dat zij moeite hebben om hun vacatures te vervullen. Van de bouwbedrijven geeft 40% aan moeilijk vervulbare vacatures te hebben. In de industrie is dit 38%. Ter vergelijking: op de totale vacaturemarkt ligt dit percentage onder de 30%.

Tekorten op alle niveaus 

In tegenstelling tot andere sectoren met personeelstekorten, zoals de ICT, geldt de krapte in de techniek op alle niveaus, van hulpkrachten tot ingenieurs. Toch zijn er ook binnen de techniek verschillen. De krapte is het grootst bij technici met een specifieke opleiding of vaardigheid, zoals CNC-verspaners, timmerlieden en elektriciens. Bovendien is de krapte over het algemeen groter bij hogere opleidingsniveaus.

Toestroom technische opleidingen 

Hoewel de instroom bij technische opleidingen groeit, is dit naar verwachting onvoldoende om de toenemend vraag op te vangen. De perspectieven voor leerlingen en studenten in een technische richting zijn dan ook gunstig. Dit blijkt ook uit de Basiscijfers Jeugd.

Ook kansen voor zij-instromers 

De kansen voor werkzoekenden zonder een technisch diploma nemen ook toe. Dit biedt mogelijkheden voor mensen die uit sectoren komen met minder gunstige vooruitzichten op terugkeer. Een overstap naar een andere sector vergt wel een (scholings)inspanning van zowel werkgever als werkzoekende.

Ook kansen voor mensen met een arbeidsbeperking? 

Wat geldt voor zij-instromers zou ook moeten gelden voor mensen met een arbeidsbeperking, met of zonder technisch diploma. Een mogelijkheid voor technische partners van de 99vanZuid-Kennemerland & IJmond om samen met gemeenten, WSP en de Provincie ook met deze doelgroep de krapte te bestrijden?