Toon als Wajonger eerst je kracht en kwaliteiten. De rest volgt later wel


Interview Arthur Nijhuis, projectleider en Vaibhav Adlakha, stagiair-adviseur agreements bij Unilever.

Waarom doen jullie mee aan het project Arbeidsparticipatie van MVO Nederland?
Naast zijn dagelijks werk als HR Business Partner is Arthur Nijhuis betrokken als projectleider bij de aanname en begeleiding van Wajong werknemers binnen Unilever. “Er loopt binnen Unilever momenteel een pilot Wajong” vertelt hij. “Eind 2010 organiseerden we in het kader hiervan een workshop, waarbij alle betrokken partijen werden uitgenodigd om mee te praten, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Voor de organisatie van de workshop hebben we gebruik gemaakt van de expertise van Edgar Oomen. Hij gaf inzicht in de Wajong-keten en de aansluiting met de beleveniswereld van Wajongeren. De oud-voorzitter van de Belangenvereniging van kleine mensen was ook aanwezig. Hij weerlegde op een humoristische manier de Top 10 van ‘veel voorkomende problemen’ als je met Wajongers werkt. Je zag direct de herkenning en vervolgens relativering in de zaal. Op die manier werden een hoop drempels en vooroordelen weggenomen, zoals ‘Wajongers zijn lui.”

 

Vaibhav tijdens de Wajong-bijeenkomst van Unilever

Vervolgens onderzocht Nijhuis samen met re-integratiebureau Werkpad welke mogelijkheden er binnen Unilever zijn, waarop gesprekken met Wajongers volgden. “In de pilot die nu loopt namen we negen Wajongers drie maanden op proef aan. Als het een goede match bleek, zou dit met zes maanden worden verlengd. We zijn sinds 1 januari 2011 bezig, nog niemand is gestopt en zes van de negen Wajongers zitten al in hun verlenging”, vertelt Arthur enthousiast.

“Er zijn genoeg mogelijkheden, maar men is nog snel geneigd om te denken in problemen”, gaat Nijhuis verder. Sinds april 2011 zijn ze betrokken bij ‘Meer werkplekken bij werkgevers’ van MVO Nederland. “Zo kunnen we kennis en ervaringen delen, zodat aanname van Wajongers niet alleen binnen Unilever, maar in heel Nederland als olievlek wordt verspreid”.

Hoe verloopt de aannameprocedure?

Eén van de nieuwe krachten is Vaibhav Adlakha, adviseur agreements op de patentenafdeling. Rondom zijn aanname waren wat hobbels te nemen, vertelt hij. “Ik woon in Wassenaar en kon in Vlaardingen bij Unilever aan de slag. Maar omdat ik in een rolstoel zit, moet ik elke dag speciaal vervoer hebben van en naar m’n werk. Om dit te bekostigen moest ik aanhoudend aankloppen bij het UWV. In eerste instantie vonden ze het te ver weg, ze zagen liever dat ik een vaste baan dichter bij huis zou zoeken. Maar dit was voor mij een perfecte match, ook al was het in eerste instantie op proef. Na lang aanhouden vergoedt het UWV nu het grootste deel, en vangt Unilever ook nog een deel op.”

Vaibhav kreeg een hoop hulp en advies vanuit het re-integratiebureau, maar benadrukt het belang van zelfredzaamheid. “Zorg ervoor dat je zelf weet waar je recht op hebt en wees niet te afhankelijk van instanties als het UWV. Ik had veel aan ‘ontbijtsessies’ van het Revalidatiefonds. Hierdoor kreeg ik de kans om me te presenteren aan bedrijven. Toon in eerste instantie je kracht. Als je eenmaal binnen bent, kun je altijd nog vragen wat je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen.”


Welke tips of aanbevelingen willen jullie delen met medeondernemers of andere Wajongers?
“Creëer eerst draagvlak in je eigen organisatie”, noemt Arthur als tip. “Weet vervolgens waar er intern plek is voor een Wajonger en wie er verantwoordelijk is om hem of haar te begeleiden. Want daar moet wel tijd en ruimte voor zijn. En begrijp hoe de markt in elkaar zit, door goed contact met diverse re-integratiebureaus te onderhouden. Kortom: wees voorbereid en flexibel. Last but not least, denk in oplossingen”. Vaibhav: “Wees proactief: mensen zijn geneigd om voor je in te vullen dat je iets niet kunt als je in een rolstoel zit. Laat zien wat je waard bent. En wees voorbereid op momenten dat er geen rekening met je wordt gehouden, wanneer er bijvoorbeeld buiten kantoor geluncht wordt op een plek die niet rolstoeltoegankelijk is. Presenteer jezelf niet als slachtoffer, maar toon werkgevers dat je geschikt bent voor het werk. Niet omdat je gesubsidieerd wordt, maar om je kwaliteiten.”

Verder lezen
Project Meer werkplekken bij werkgevers
Dossier Diversiteit & arbeidsparticipatie