Traffic Support B.V.: Het gaat erom wat je kunt


Traffic Support zorgt met zo’n 500 verkeersregelaars dagelijks voor maximale doorstroming en optimale bereikbaarheid bij evenementen en infraprojecten. Marloes Schrijver, HR & Back office Manager, zoekt niet specifiek naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar wie voldoet aan de criteria, kan aan de slag als verkeersregelaar.

quote2Wij dragen uit dat het gaat om wat je kunt. Het maakt dus niet uit waar je vandaan komt en wie je bent, welke sekse of welke leeftijd je hebt. Dat maakt voor iedereen duidelijk hoe wij erin zitten. En zeker klanten die te maken hebben met social-returneisen hebben alle begrip voor de inzet van mensen met een beperking.
De aandacht bij Traffic Support gaat vooral uit naar verkeersregelaars, maar onlangs konden wij ook iemand een werkervaringsplaats op kantoor bieden.

De inzet van een verkeersregelaar

Het lijkt eenvoudig, maar het is echt geen makkelijke baan. Het is fysiek zwaar, omdat je onder alle weersomstandigheden lang op de been moet kunnen zijn. En het is mentaal zwaar, omdat je geconfronteerd kan worden met veel drukte, je moet met mensen kunnen omgaan en je werkt alleen. Je reist het hele land door. Het is geen job met structuur.
Dus wij zoeken altijd fysiek sterke mensen, die ook mentaal stevig in hun schoenen staan. En die gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan.

Verschillende achtergronden

Wij zoeken niet specifiek naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar wanneer zij voldoen aan onze criteria kunnen wij iedereen gebruiken, ongeacht waar de kandidaat vandaan komt.

Wij krijgen veel mensen via het UWV, met verschillende achtergronden: Wajongers, langdurig werklozen, 55-plussers. De meesten zijn blij dat ze bij ons een kans krijgen. Onze selectie-eisen zijn bekend bij UWV. We hebben in het verleden ook mensen gehad met wie het niet lukte, zoals bijvoorbeeld iemand met autisme en met een lichamelijke beperking. Op basis van deze ervaringen hebben we het zoekprofiel aangescherpt.
Op dit moment hebben wij drie Wajongers in dienst. Zij hebben een fulltime vaste arbeidsovereenkomst.

Opleiding met perspectief op werk en verdere groei

Nieuwe medewerkers starten met een opleidingsmaand tot verkeersregelaar. Zij worden getraind in het omgaan met agressie, krijgen een VCA-training, en een interne opleiding over de kernwaarden van ons bedrijf. Daarna volgt een proefplaatsing van twee maanden. En bij goed gevolg krijgen ze een halfjaarcontract van 30 tot 40 uur in de week. Blijft het goed gaan, dan verlengen we het contract en werken uiteindelijk toe naar een vast contract. Presteert de medewerker heel goed, dan kan deze op den duur zelfs doorstromen naar (een opleiding tot) de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar.

Begeleiding in het team, maar ook aandacht van HR en kantoormedewerkers

Tijdens de eerste drie maanden begeleiden de teamleider en de projectmanager de kandidaten. Vanuit personeelszaken houden we telefonisch contact met de kandidaat en alle betrokkenen. Helaas stroomt niet iedereen door na deze drie maanden. Deze kandidaten hebben dan wel de trainingen gevolgd, en dat biedt wellicht weer meer kansen op de arbeidsmarkt.
De teams wisselen per gebeurtenis van samenstelling. Toch blijkt er sprake te zijn van veel onderling contact met collega’s. Ook zetten wij af en toe kantoormedewerkers in om de afstand tussen collega’s te verkleinen en de ervaringen te delen.

Zoeken naar geschikte kandidaten

Net als veel werkgevers staan ook wij open voor de doelgroep, maar we hebben de ervaring dat geschikte kandidaten niet makkelijk te vinden zijn. Er zijn maar weinig profielen van kandidaten beschikbaar. De contacten met UWV verlopen wel beter sinds er een landelijke accountmanager is.

Wat betreft de financiële consequenties van het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hangt de compensatie af van de status van de medewerker. Dus dat is wisselend en in principe ook tijdelijk van aard.

Tips

  • Wanneer werkgevers overwegen met deze groep mensen aan de slag te gaan, dan is het raadzaam om tools op te halen (door middel van workshops zoals o.a. die van VNO-NCW).
  • Deel je activiteiten met je netwerk; zorg dat het gedragen wordt in je organisatie.
  • Stel je open voor de mogelijkheden.
  • Zoek contact met je gemeente en het UWV om duidelijke afspraken te maken over de toelevering van kandidaten.