Training voor werkgevers en HR-professionals: Selecteren zonder beperking


Nog onvoldoende mensen met een beperking krijgen een betaalde baan. Onbewuste vooroordelen en onduidelijkheid over wetgeving spelen hierbij een rol. Het College voor de Rechten van de Mens en Ieder(in) hebben een training ontwikkeld voor werkgevers en HR-professionals om deze obstakels te overwinnen: ‘Selecteren zonder beperking’.

Werkgevers die werknemers met een beperking in dienst willen nemen, weten niet altijd hoe ze dit kunnen aanpakken. Ze hebben vragen als: hoe vind ik mijn weg in het woud van wet- en regelgeving rondom de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking, en wat betekenen de banenafspraak en de Quotumwet voor mijn organisatie?

Tegelijkertijd zijn er veel vooroordelen over mensen met een beperking. Zij zouden vaker ziek zijn, extra tijd en aandacht vragen en de werkgever extra geld kosten. Door deze vooroordelen wordt het nog moeilijker voor mensen met een beperking om een passende baan te vinden. Hierdoor gaat veel talent verloren en missen werkgevers de meerwaarde van diversiteit op hun werkvloer.

Het College voor de Rechten van de Mens en Ieder(in) bieden daarom een training aan voor werkgevers en HR-professionals.

Inhoud van de training

Tijdens deze training onderzoeken de deelnemers hun eigen onbewuste denkbeelden over mensen met een beperking en komen de praktische mogelijkheden aan bod om de werving en selectie inclusiever te maken.
Tijdens de training komen aan de orde: bewustwording, juridisch kader en praktische tools.

Een trainer van het College voor de Rechten van de Mens en een ervaringsdeskundige trainer van Ieder(in) geven samen deze training.

Aanmelden / meer informatie

Neem contact op met Claartje Thijs van het College voor de Rechten van de Mens, via training@mensenrechten.nl of tel. 030 – 888 38 88.
Hier vindt u alle informatie over de training.

Deel dit bericht