Traject Waardevol Werk afgesloten


Op 30 oktober was in het Seinwezen in Haarlem de afsluiting van het traject Waardevol Werk. Er is onder meer in kaart gebracht wat inwoners van de gemeente verstaan onder waardevol werk. Dit heeft geresulteerd in een zogenaamde ‘doelenboom Waardevol Werk’.

Wat is echt belangrijk voor mensen als het gaat om perspectief op (betaald) werk? Hoe benutten we de WMO en de Participatiewet om mensen met mogelijkheden participatie te bieden? Samen met inwoners, vrijwilligers/professionals en gemeenten is een beeld van de gewenste situatie voor inwoners ontwikkeld: met elkaar bereiken dat inwoners waardevol werk hebben. Daarbij wordt werk breed opgevat: betaald en onbetaald werk; dus ook heel veel vormen van meedoen zijn werk.

Wat is waardevol werk?

Werk is waardevol als het wordt beloond. Beloning heeft ook te maken met de toegevoegde waarde van werk voor mensen zelf, voor de (werk)omgeving en voor de samenleving.

Aspecten van het begrip waardevol zijn eigenwaarde, waarde voor de samenleving, van waarde zijn voor een ander, waardevolle producten/diensten leveren, financiële waarde/geld, gewaardeerd worden.

Doelenboom en kruiwagen

Het was een goede bijeenkomst, waarin de doelenboom centraal stond. Op die doelenboom staat schematisch weergegeven, wanneer inwoners waardevol werk hebben. Deze doelenboom kan onder andere gebruikt worden als toets bij het opzetten van maatschappelijke initiatieven.
Ook werd een symbool gepresenteerd voor het vervolg: een kruiwagen. Hierover later meer.