Trigion: Zonder onderscheid, iedereen is gelijk


Trigion is een commercieel beveiligingsbedrijf, maar ook een sociaal bedrijf. Werknemers stromen veelal in als scholier die opleiding en werk combineert, want wie als beveiliger wil werken, heeft diploma’s nodig. Voor iedereen bij Trigion gelden dezelfde eisen en plichten en dus ook gelijke rechten en kansen. Kwaliteitsmanager Clement Dekker vertelt erover.

quote2Wij zijn een commercieel bedrijf en willen een zo aantrekkelijk mogelijke partner zijn voor onze opdrachtgevers. Daar hoort verantwoord beleid op het gebied van social return gewoon bij. Maar dat is niet onze enige motivatie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden. We zijn een mensenbedrijf, een sociaal bedrijf. Iedereen in de maatschappij verdient een kans. Geschiktheid voor het werk blijft uiteraard voorop staan. Iedereen die bij ons wil komen werken, moet aan dezelfde eisen voldoen en krijgt daar vervolgens ook dezelfde rechten en kansen voor terug. Het mes snijdt aan twee kanten. Als het iemand uit de doelgroep is, dan is dat zo.

Vanuit onze MVO-doelstellingen zoeken we mensen in de buurt van het werk, van de te beveiligen objecten. We hanteren 30 kilometer als maximum reisafstand. Dat is in het belang van de medewerker, die minder hoeft te reizen, én voor de organisatie. Beperking van woon-werkverkeer kost minder,  leidt tot minder uitstoot van CO2 en draagt bij aan de lokale economie.

BBL2-traject met kans op arbeidsovereenkomst

De meesten stromen in als scholier die opleiding en werk combineren via BBL2-trajecten (Beroepsbegeleidende leerweg). Wie als beveiliger wil werken, heeft diploma’s nodig. Dat sluit precies aan op die BBL2-trajecten, want het zijn mensen die kwaliteiten hebben, maar wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken om op de arbeidsmarkt te slagen. Dat steuntje in de rug bieden wij graag en natuurlijk maken ze na afloop van het opleidingstraject ook kans op een volwaardige baan bij ons.

Bij onze selectieprocedures stellen we aan iedereen dezelfde eisen. We zijn pragmatisch en behandelen iedereen gelijk, met dezelfde rechten, plichten en kansen. We zetten vacatures uit via onze afdeling Recruitment. Onze recruiters werven via het UWV, re-integratiebedrijven, scholen en diverse jobboards. Zij bepalen de geschiktheid van kandidaten.

We hebben geen speciale regelingen voor ondersteuning op de werkvloer. Als dit toch nodig blijkt, is het mogelijk. Mensen die vanuit een achterstand tot de arbeidsmarkt instromen krijgen echter geen label opgeplakt. Ik weet bijna zeker dat onze leidinggevenden niet precies weten wie er officieel tot een specifieke doelgroep behoort.

De arbeidscontracten die we aanbieden, hangen af van de achtergrond van de instromers en onze opdrachtgevers. Wel werken we met proefplaatsingen, met behoud van uitkering en de no-riskpolis.

Inzetbaar op tal van beveiligingswerkzaamheden

De mensen kunnen op alle aspecten van beveiliging worden ingezet. Denk maar aan:

  • Objectbeveiliging: fysieke beveiligingswerkzaamheden op locatie bij onze opdrachtgevers.
  • Camerabeveiliging: bekijken van camera’s en aannemen van de telefoon.
  • Retail Security: fysieke (vooral preventieve) beveiligingswerkzaamheden in winkelgebieden, waar gastheerschap een belangrijke rol speelt.
  • Alarmopvolging en mobiele surveillance: preventieve controlerondes en poolshoogte nemen na een melding.
  • Toezicht en handhaving: preventieve surveillance in het publieke domein, zoals bijvoorbeeld parkeercontrole.

Wat levert het Trigion op?

  • Goede arbeidskrachten.
  • Onderscheidend vermogen in aanbestedingen van beveiligingsopdrachten.

Welke tips heeft u voor andere werkgevers?

Laat je niet afschrikken. Het heeft geen zin om al vooraf de beren op de weg te zien. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in je bedrijf integreren is in de praktijk veel simpeler dan van tevoren wordt gedacht. Ga gewoon praktijkgericht aan de slag.