Tulpfietsen BV: Ze kunnen het werk prima aan


Tulpfietsen is een innovatieve en betrokken online fietsenwinkel waar de klant (particulier of bedrijf) zelf de fiets samenstelt. De stevige Nederlandse stadsfietsen worden in Maastricht gemaakt door monteurs met een ‘wezenlijke achterstand tot de arbeidsmarkt’. Bedrijfsleider Ralf Walkowiak: “Het belangrijkste is dat een medewerker eigenwaarde opbouwt, dan komen ook vanzelf z’n talenten boven.”

In een grote werkplaats aan de rand van Maastricht werken een tiental monteurs hard aan fietsen, die volledig zijn afgestemd op de wens van de klant. Tulpfietsen is 6 jaar geleden gestart en inclusief werkgeverschap zit in het DNA van de organisatie. Op zoek naar een producent voor fietsen, kwam de jonge organisatie uit bij de sociale werkvoorziening. Walkowiak: “In eerste instantie werden de fietsen bij de werkvoorziening geassembleerd, later hebben we zelf een productielocatie opgezet en werden de monteurs vanuit de Wsw bij ons gedetacheerd.”

Door de jaren heen kwam Tulpfietsen in aanraking met andere doelgroepen, zoals Wajongers. “Dat klikt, zij kunnen het werk in de praktijk heel goed aan, maar krijgen het theoretische gedeelte niet altijd onder de knie. Toch hebben ze voldoende vermogen om het werk uit te voeren,” aldus Walkowiak.

Je krijgt er veel voor terug

“De jongens kunnen heel goed met hun handen werken, ze zijn praktijkgericht. Theoretisch gaat het vaak iets minder. Deze jongens komen niet aan het werk, omdat ze geen diploma hebben, maar ze kunnen het werk prima aan,” zegt Walkowiak.

“Je merkt tijdens eerste gesprekken dat de mensen zichzelf veelal onderwaarderen, ze gaan er vooraf al vanuit dat ze de kans niet krijgen. Dat komt ook vaak vanuit de school, daar kunnen ze moeilijk of niet mee komen. Wij willen ze graag de kans geven, laat maar zien wat je wel kan.”

Toch past niet iedereen in het plaatje. “Sommige medewerkers hebben nou eenmaal meer begeleiding nodig en werken beter in de beschermde omgeving van een sociale werkvoorziening,” geeft Walkowiak aan. Naast enthousiasme verlangt de organisatie ook een positieve werkhouding van de medewerkers. “Daar zijn we streng in, maar daar krijg je ook wat voor terug.”

Begeleiding

Tulpfietsen is goed gestart met de begeleiding samen met de sociale werkvoorziening, het is een dagelijks proces. Meestal is het trouwens niet de werkomgeving die problemen oplevert, maar de thuissituatie. Naarmate Tulpfietsen langer met de mensen werkt, trekt de externe begeleiding zich ook steeds een beetje meer terug.

Als leidinggevende werkt Walkowiak ook regelmatig met de jongens mee. “Als leidinggevende moet je niet boven de groep gaan staan, dat werkt niet bij deze doelgroep. Je moet onderdeel zijn van een team om een team te bouwen, deze mensen hebben dat nog meer nodig.”

Bedrijfsprocessen waar mogelijk laten aansluiten bij de doelgroep, dat is de gouden tip volgens Walkowiak. “Door aan te sluiten bij deze doelgroep en bijvoorbeeld geen officieel werkoverleg te plannen, maar tijdens de pauze het verhaal informeel over te brengen, komt de boodschap veel beter aan.”