Turenhout: Mix in het team zorgt voor goede resultaten


Toen eind jaren negentig de algehele werkplaats van hoogovens in IJmuiden ging sluiten en in delen aan verschillende bedrijven werd verkocht, zag Johan Turenhout het als kans om voor zichzelf te beginnen. Inmiddels geeft Kees Blom leiding aan het bedrijf.”

De leiding mag dan zijn veranderd, de werkzaamheden niet. Turenhout BV heeft onder andere de zeilmakerij, de electrowerkplaats en verschillende keuringswerkzaamheden overgenomen. Er werken 12 mensen. “In de algehele werkplaats van de hoogovens was altijd al plaats voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is dus de manier waarop het bedrijf altijd heeft gewerkt en dat doen we nog steeds.”

Daardoor staat het bedrijf regionaal bekend als een bijzonder inclusieve onderneming. Enkele jaren geleden kreeg het bijvoorbeeld nog de Meergroep Award. Dat terwijl Blom het eigenlijk vanzelfsprekend vindt. “Gemotiveerde mensen verdienen een kans en onze medewerkers doen hun werk al jaren uitstekend. Er is dus geen enkele reden waarom wij – of andere bedrijven – niet inclusief zouden zijn.”

Problemen voorkomen

Bij Turenhout BV werken meerdere mensen met een beperking. De bedrijfsleider houdt daar rekening mee bij de indeling van het werk. “Het vraagt een andere manier van aansturing en begeleiding. We letten er ook altijd goed op dat de koppels van mensen goed bij elkaar passen en elkaars kwaliteiten aan kunnen vullen. Als je daar van te voren even over nadenkt, voorkom je mogelijke problemen en dan loopt het allemaal heel soepel.”

Behalve de indeling van het werk en de vorming van gemengde teams, denkt Blom wel dat het belangrijk is om een goede mix in het bedrijf te hebben. “Je zou dit werk niet alleen maar kunnen doen met mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat altijd om de mix van kwaliteiten en achtergronden. Bij Turenhout werken mensen van allerlei leeftijden, met allerlei culturele achtergronden en dus ook met verschillende sterktes en zwaktes. Die mengeling houden we goed in de gaten, want zo komen we tot de beste resultaten.”